MENY

Energi- og petroleumsteknologi bachelor

Energisektoren er i endring. Mens de siste hundre årene har vært dominert av kull, olje og gass, vil vi i de kommende tiårene se en bredere miks av energiformer, og da spesielt innen fornybar energi.

Vi er inne i en tid hvor klimaproblemet og karbonutslipp er høyt på den politiske agendaen, og det jobbes iherdig med å redusere karbonavtrykket globalt. På samme tid øker velstanden i folkerike land i den ikke-vestlige verden og det globale energiforbruket fortsetter å vokse. Det er utfordrende å møte det økende energibehovet - og på samme tid redusere CO2-utslippene.

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi ved UiS er unikt, ingen andre institusjoner utdanner ingeniører med en hybrid energikompetanse. Som student blir du oppfordret til å overføre teknologikompetanse fra petroleumsbransjen til mer miljøvennlige bransjer. 

Tidligere har det vært slik at man utdanner seg med spesialisering i enten strømningsbasert eller materialbasert energi. I framtiden vil behovet være bredere, mer multidisiplinært. Framtidens energi-ingeniører vil beherske alle former for energi.

Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og noen av emnene blir forelest på engelsk.

Fullført bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i teknologi-/sivilingeniørstudium i petroleumsteknologi og Computational engineering

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi utdanner ingeniører til et vidt spekter av jobber i industrivirksomheter som er rettet mot produksjon av energi; olje- og gass, vindkraft, solenergi, geotermisk energi, bioenergi og energisystemer.

Tidligere student forteller:

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.02.2020