MENY

Geo- og energiressurser bachelor

To utfordringer i samfunnet er energi og miljø. Bachelor i geo- og energiressurser bygger på geologi og teknologi knyttet til energiressurser i undergrunnen. Vann, vind og sol bidrar til energimiksen som kommer til å bestå både av fossil energi og fornybar energi - i overskuelig fremtid. Alle disse elementene inngår i studieprogrammet geo- og energiressurser bachelor.

Tiden er inne for et energiskifte som innebærer mindre fossil energi og mer energimiks. Skiftet innebærer bruk av både fornybar og fossil energi for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Samtidig bidrar befolkningsvekst, økt levestandard og energietterspørsel til samfunnsutfordringer i overgangen til lavkarbonenergi.

En bachelorgrad i geo- og energiressurser åpner for flere  mastergradprogrammer avhengig av emnekombinasjoner i bachelorgraden.

Blant annet kan du søke masterstudier i petroleumsgeologipetroleumsteknologiComputational Engineering og Risikostyring og sikkerhet.

På bachelorprogrammet i geo- og energiressurser tar vi for oss disse utfordringene. Studiet vil øke din forståelse av:

  • De geologiske ressursene for energimiksen
  • Letingen og utviklingen av disse ressursene
  • Rollene av hver energitype i energimiksen
  • Reduksjon av karbonandelen fra energiutslipp

Undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren

Som student på bachelorprogrammet i geo- og energiressurser vil du få innsikt i sammenhengen mellom undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren.

Energiressursene er resultatet av geologiske prosesser i jordkloden. Undergrunnen bidrar til ca. 80% av energimiksen og derfor er forståelsen for geologiske prosesser i undergrunnen viktig i overgangen til bærekraftig energiproduksjon.

Andelen karbondioksid i atmosfæren kan for eksempel reduseres ved å lagre CO2 i reservoarer i undergrunnen. Dette kan samtidig gi bærekraftig produksjon av hydrokarboner som kan imøtekomme verdens økende energibehov.

I tillegg er kunnskapen om undergrunnen essensiell ved utviklingen av gruvedrift (både på land og offshore), geotermisk energi, varmelagring, og hydrogenlagring. Vann-, vind- og solenergi er ellers hovedsakelig relatert til jordens overflate og atmosfære, men er også avhengig av geologi.

 

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 

Geolaben til  geovitenskap-studentene ved UiS. Geolaben til geovitenskap-studentene ved UiS.

Kilde: CP Publisert 31.03.2020