MENY

Geovitenskap ingeniørfag

Som ingeniør med kompetanse i geovitenskap, blir du med og tar ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn innenfor petroleumsleting og -utvinning.
Geolaben til  geovitenskap-studentene ved UiS. Geolaben til geovitenskap-studentene ved UiS.

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling.

Geologer utgjør en viktig yrkesgruppe innen en rekke nærings- og samfunnsområder. På UiS vil du få undervisning i bruk av topp moderne programvare i geolaben vår. Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og de fleste av emnene vil bli forelest på engelsk. Under studiet vil du også få sjansen til å delta på spennende feltekskursjoner.

Videre studier

Fullført bachelorgrad i geovitenskap kan kvalifisere til opptak til masterstudier i petroleumsgeologi. En grad i geovitenskap åpner også for muligheter til å utforske andre disipliner - for eksempel økonomisk geologi, som omfatter blant annet vannforsyning eller gruvedrift - på land eller på havbunnen.

Les mer

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 10.12.2018