MENY

Geovitenskap ingeniørfag

Som ingeniør med kompetanse i geovitenskap kan du ta del i ansvaret for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn innenfor leting- og utvinning av energiressurser som olje og gass.
Geolaben til  geovitenskap-studentene ved UiS. Geolaben til geovitenskap-studentene ved UiS.

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling.

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling.

I studiet vil du få undervisning i bruk av topp moderne programvare og teknisk utstyr i vår geolab, og utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå. De fleste av emnene vil bli forelest på engelsk. Du vil også ha muligheten til å delta på flere spennende feltekskursjoner.

Med en utdanning i geovitenskap vil du kunne arbeide innenfor en rekke nærings- og samfunnsområder.

Fullført bachelorgrad i geovitenskap kan kvalifisere til opptak til masterstudier i petroleumsgeologi.  Bachelorgraden i geovitenskap åpner også muligheter til å utforske andre disipliner – for eksempel geoteknikk, som blant annet omfatter vannforsyning eller gruvedrift- på land eller på havbunnen. 

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 25.06.2019