MENY

Maskiningeniør Y-veien

Maskiningeniør yrkesveistudiet (Y-veien) bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve.
Studenter i maskinhallen, foran gammel maskin.

På maskiningeniørstudiet får du et godt grunnlag innen mekanikk, teknisk design, produktutvikling, produksjon og materialteknologi.

Studiet er sammensatt av grunnlagsemner og kjerneemner i fagområdet med fokus på både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg konkurransedyktig som maskiningeniør.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, prosjektoppgaver og laboratoriearbeid.To av realfag-emnene i Y-veistudiet er tilpasset yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til det første undervisningsåret. I disse emnene vil du oppleve spesielt tett oppfølging for på best mulig måte å lære gode og nye arbeidsvaner som universitetsstudent og ikke minst kunne oppnå nødvendig grunnlagskompetanse for etterfølgende emner.

Som maskiningeniør har du en solid ingeniørfaglig kompetanse og behersker bruk av relevante maskintekniske verktøy og utstyr i laboratoriet. Du lærer grunnleggende matematikk og fysikk som er nødvendig for å mestre de maskintekniske fagene. Gjennom bacheloroppgaven bruker du alt du har lært og viser at du er i stand til å utføre praktisk ingeniørarbeid av høy kvalitet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 02.12.2019