MENY

Data Science master 5 år

Vil du lære å analysere, forstå og bruke Big data?
Illustrasjonsfoto datavitenskap

Med en mastergrad i Data Science står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene er like bachelorstudiet i datateknologi, der undervisningen i hovedsak foregår på norsk. De to siste årene følger spesialiseringen Data Science, der undervisningen foregår på engelsk.

Den nye spesialiseringen Data Science kommer i kjølvannet av framveksten av store datamengder (Big Data) og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. Data Science gir grunnlag for arbeid innen analyse av store datasett. For å analysere, forstå og bruke Big data, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, blant annet i utviklingen av smarte byer.

Studiet vil være svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering. Sivilingeniører i datateknologi er etterspurt i nesten alle bransjer: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater.

Les mer

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.06.2019