MENY

Data Science master 5 år

Vil du lære å analysere, forstå og bruke Big data?
Illustrasjonsfoto data science student i huske med pc

Med en mastergrad i Data Science står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene er like bachelorstudiet i datateknologi, der undervisningen i hovedsak foregår på norsk. De to siste årene følger spesialiseringen Data Science, der undervisningen foregår på engelsk.

Spesialiseringen Data Science kommer i kjølvannet av framveksten av store datamengder (Big Data) og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. Data Science gir grunnlag for arbeid innen analyse av store datasett. For å analysere, forstå og bruke Big data, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, blant annet i utviklingen av smarte byer.

Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering. 

Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder.  

Les mer

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 10.02.2020