MENY

Marin- og offshoreteknologi master 5 år

Tar du en mastergrad i marin- og offshoreteknologi vil du få kunnskap innen et vidt spekter av fagområder, samt kompetanse offshore og marine næringer er avhengige av.
Foto/illustrasjon av oljerigg i Arktis. Bildet illustererer masterstudiet i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Studiet vil gi deg inngående kunnskap om systemer og operasjoner som inngår i marine aktiviteter. Studiet er lagt til rette for internasjonale studenter og undervisningen er på engelsk. Du kan kvalifisere deg til doktorgradstudier etter fullført master.

Information in English.

Det femårige masterstudiet med spesialisering i maskin følger den såkalte 3+2-modellen. Det betyr at du først tar en treårig bachelor i bygg eller maskin før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi. Etter tre år kan du ta ut en bachelorgrad om du ønsker.

Bygg, konstruksjonsteknikk

Studiet konsentrerer seg om teknologien som blir brukt over havbunnen i forbindelse med offshore og marine næringer.

Du tar først en treårig bachelor i bygg før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi. På bachelorprogrammet i bygg med studieretning konstruksjonsteknikk vil du lære om egenskapene til bygningsmaterialer og bruk av disse i bygninger. Du vil få en forståelse for gjennomføring, planlegging og utførelse av et byggeprosjekt.

Etter endt bachelor kan du gå direkte videre til master innen marin- og offshoreteknologi. På masterstudiet får du en god kombinasjon av grunnleggende byggfagkunnskaper sammen med systemkunnskap om faste og flytende offshoreinstallasjoner og undervannsanlegg, samt marine anlegg for eksempel for havbruk og vind.

Maskin

Du tar først en en treårig bachelor i maskin før du fortsetter med toårig master innen offshoreteknologi, før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi.

I bachelorgradsprogrammet vil du lære hvordan du skal foreta materialvalg og utvikle, dimensjonere og analysere mekaniske komponenter og konstruksjoner. Du vil studere emner som Matematikk, Fysikk og konstruksjonsmekanikk som gir deg grunnlaget du trenger videre i studiet.

Etter endt bacehlor kan du fortsette direkte videre til master innen marin- og offshoreteknologi. På masterstudiet får du en god kombinasjon av grunnleggende maskinfagkunnskaper sammen med systemkunnskap om flytende offshore-installasjoner og undervannsanlegg.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 

 

 


Kilde: CP Publisert 04.12.2019