MENY

Data Science master 5 år - hva kan du bli?

Sivilingeniører i informasjonsteknologi er etterspurt i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og sivilingeniører i informasjonsteknologi er helt sentrale i å virkeliggjøre informasjonssamfunnet.

Fullført mastergrad i informasjonsteknologi kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudium innen samme fagfelt. UiS tilbyr denne muligheten.

Sist oppdatert: 22.05.2019