Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Obligatoriske emner
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro År 1 / Semester 1
Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i MATLAB samt et prosjekt med fokus på programmering av roboter.
Les mer om Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tormod Drengstig
Matematiske metoder 1 År 1 / Semester 1
Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.
Les mer om Matematiske metoder 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Kjemi for data/elektro År 1 / Semester 1
Grunnleggende emne i kjemi tilpasset studiene Data - bachelorstudium i ingeniørfag og Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag
Les mer om Kjemi for data/elektro
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Emil Lindback
Fysikk for data/elektro År 1 / Semester 1
Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk
Les mer om Fysikk for data/elektro
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Olena Zavorotynska
Grunnleggende programmering År 1 / Semester 2
Studenten skal lære hvordan å skrive og kjøre dataprogrammer i programmeringsspråket Python
Les mer om Grunnleggende programmering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Erlend Tøssebro
Matematiske metoder 2 År 1 / Semester 2
Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).
Les mer om Matematiske metoder 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
David Ploog
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Algoritmer og datastrukturer År 2 / Semester 3
Emnet gir en grundig innføring i en del mye brukte datastrukturer og algoritmer.
Les mer om Algoritmer og datastrukturer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Erlend Tøssebro
Informasjons- og programvaresikkerhet År 2 / Semester 3
Faget skal gi en introduksjon til informasjonssikkerhet samt grunnleggende kunnskap om programvaresikkerhet. Programvaresikkerhet er hvordan å utvikle programvare som fortsetter å oppføre seg som forventet selv om den utsettes for angrep i form av villede handlinger utenfra. Dette betyr at egenskaper som konfidensialitet og integritet ivaretas, ikke bare tilgjengelighet. Kurset vil presentere vanlige feil og mottiltak, og beskrive programvareaktiviteter som bidrar til bedre programvaresikkerhet.
Les mer om Informasjons- og programvaresikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Martin Gilje Jaatun
Operativsystemer og systemprogrammering År 2 / Semester 3
Emnet gir en innføring i operativsystemer, hvordan implementere dem og hvordan programmere effektivt mot dem, spesielt med fokus på trådprogrammering og synkronisering mellom tråder i et program.
Les mer om Operativsystemer og systemprogrammering
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Hein Meling
Databaser År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av databasesystemer. Emnet består av grunnleggende databaseteori, datamodeller, datamodellering, relasjonsdatabaser, SQL og transaksjoner. Emnet skal gi kunnskap om hvordan man bruker et databasesystem og hvordan man designer en god database.
Les mer om Databaser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Antorweep Chakravorty
Kommunikasjonsteknologi 1 År 2 / Semester 4
Kommunikasjonsteknologi er grunnlaget for dagens moderne samfunn, med en betydelig innvirkning på vårt daglige liv. Dette emnet gir en detaljert oversikt over kommunikasjonsteknologier, fra de som er implementert av nettverksbrukeren og / eller applikasjonen til de i selve nettverket og helt til signalet som sendes ut på ledningen eller i luften, og dekker dermed alle lag i nettverkestack. Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT300 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å få Cisco CCNA-sertifisering.
Les mer om Kommunikasjonsteknologi 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gianfranco Nencioni
Webprogrammering År 2 / Semester 4
Kurset introduserer de grunnleggende konseptene til World Wide Web, og de prinsipper og verktøy som brukes til å utvikle webapplikasjoner. Kurset avsluttes med et prosjekt der studentene får i oppgave å utvikle en fullskala webapplikasjon.
Les mer om Webprogrammering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Bacheloroppgave i datateknikk År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Bacheloroppgave i datateknikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Tom Ryen
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse År 3 / Semester 6
Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap
Les mer om Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Helen Roll
Vitenskapsteori og etikk- essay År 3 / Semester 6
Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng
Emner ved UiS 5. semester
Anbefalte valgemner 5. semester
Videregående programmering År 3 / Semester 5
Studenten skal lære mer avansert programmering i et sterkt typet objektorientert programmeringsspråk. Bruk av programvareutviklingsmetoder som agile til å utvikle et prosjekt.
Les mer om Videregående programmering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Vinay Jayarama Setty
Kommunikasjonsteknologi 2 År 3 / Semester 5
Emnet bygger videre på DAT230 Kommunikasjonsteknologi 1. Sentrale emner inkluderer LAN / WAN svitsjing og rutingprotokoller, kvalitet på tjenesten (QoS) og nyere teknologi innen datanettverk - f.eks. IoT, skybasert og programvaredefinert nettverk (SDN). Gjennomføringen av dette emnet sammen med DAT230 og ytterligere uavhengige studier gir studenten de nødvendige ferdighetene for å oppnå en Cisco CCNA-sertifisering.
Les mer om Kommunikasjonsteknologi 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Gianfranco Nencioni
Datamaskinarkitektur År 3 / Semester 5
Overordna datamaskinstruktur, innebygde system. Grunnleggjande digitalteknikk: Transistor, logisk krets, talsystem, sentrale logiske funksjonar, programmerbar elektronikk. Maskinvare: Mikroprosessorar og mikrokontrollerar med vekt på ARM, minne, timer, avbrot, seriell og parallell kommunikasjon. Programvare: Lågnivå- og høgnivåprogrammering, programstrukturar, sanntidssystem, operatørgrensesnitt.
Les mer om Datamaskinarkitektur
Studiepoeng: 10
Emneansvarleg:
Morten Tengesdal
Diskret matematikk År 3 / Semester 5
Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.
Les mer om Diskret matematikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Michal Jakub Kapustka
Andre valgemner 5. semester
Vektoranalyse År 3 / Semester 5
Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem.
Les mer om Vektoranalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tyson Ritter
Utveksling 5. semester
Utveksling 5. semester
Utveksling - 30 SP År 3 / Semester 5
Overgang til masterprogram
Spesialisering Pålitelige og sikre systemer
Obligatoriske emner
Sikkerhet og sårbarhet i nettverk År 1 / Semester 1
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Les mer om Sikkerhet og sårbarhet i nettverk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rong Chunming
Trådløs kommunikasjon År 1 / Semester 1
Trådløs kommunikasjon har oppnådd stadig større popularitet de siste to tiårene, og har allerede blitt en viktig del av hverdagen vår. Dette emnet er rettet mot å gi en oversikt over de viktigste prinsippene og de nyeste teknologiene som muliggjør vanlig trådløs kommunikasjon.
Les mer om Trådløs kommunikasjon
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Gianfranco Nencioni
Statistisk modellering og simulering År 1 / Semester 1
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Distribuerte systemer År 1 / Semester 2
Emnet gir innsikt i både teoretiske og praktiske aspekter ved distribuerte datasystemer. Emnet har spesielt fokus på teknikker for å bygge feiltolerante systemer.
Les mer om Distribuerte systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Veronica del Carmen Estrada Galinanes
Algoritmeteori År 1 / Semester 2
Kuset gir et videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori, som inkluderer følgende emner: Graf og graf algoritmer, greedy algoritmer, dynamisk algoritmer, lineær programmering, og NP- analyse.
Les mer om Algoritmeteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Reggie Davidrajuh
Masteroppgave i datateknikk År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i datateknikk
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Morten Mossige
Velg ett emne
Data-intensive systemer År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i planlegging, design og programmering av dataintensive systemer.
Les mer om Data-intensive systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tomasz Wiktorski
Maskinlæring År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på metoder for læring av underliggende strukturer representert i data og trening av modeller son kan gjøre prediksjoner på nye data. Slike prediksjoner kan typisk være å skille mellom ulike kategorier av data, det vil si klassifisering, som vil være hovedfokus for dette kurset.
Les mer om Maskinlæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trygve Christian Eftestøl
3. semester ved UiS eller utveksling
Emner ved UiS 3. semester
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS
Diskret simulering og ytelsesanalyse År 2 / Semester 3
Dette kurset introduserer Petri nett teori; deretter brukes teorien i modellering, simulering og analyse av diskrete systemer.
Les mer om Diskret simulering og ytelsesanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Reggie Davidrajuh
Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning År 2 / Semester 3
Kurset tilbyr en innføring i teknikker og metoder for behandling, uthenting og søk i store tekstlige datasamlinger. Kurset tar for seg ulike applikasjoner og gir en "hands-on" eksperimentering med "state-of-the-art" algoritmer ved hjelp av eksisterende programvareverktøy og datasamlinger.
Les mer om Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krisztian Balog
Blokkjedeteknologier År 2 / Semester 3
Faget gir innsikt i forskjellige teknologier og modeller for blokkjedesystemer og praktisk erfaring med utvikling av smarte kontrakter.
Les mer om Blokkjedeteknologier
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Bildebehandling og maskinsyn År 2 / Semester 3
Bildebehandling blir brukt i et økende antall anvendelser i vårt dagligliv så vel som innen forskning. Bildebehandling brukes for medisinske bilder, radar-bilder, naturlige bilder, seismiske data etc. Bildebehandling brukes også i forbindelse med robotsyn. Derfor er kunnskap om klassisk bildebehandling viktig innen mange områder.
Bidrag fra både tradisjonell bildebehandling og datasyn (computer vision) brukes til å konstruere systemer for robotsyn/maskinsyn. Det er en hurtig utvikling innen dette området og anvendelser finnes både i industrien og innen forskning. Det finnes mange produkter som inneholder kamera og programvare for behandling av visuelle data.
Formålet med dette faget er å gi studenten en grunnleggende forståelse for bildebehandling og datasyn med anvendelser innen robotsyn/maskinsyn.
Les mer om Bildebehandling og maskinsyn
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kjersti Engan
Andre valgemner 3. semester ved UiS
Prosjekt i datateknikk År 2 / Semester 3
Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknikk.
Les mer om Prosjekt i datateknikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Utveksling 3. semester
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.