MENY

Applied Data Science master 2 år

Applied Data Science er et toårig masterprogram som skal øke IKT-kompetansen hos ingeniører fra ulike fagfelt.
Applied Data Science master 2 år

Applied Data Science-studenter vil lære å hente ut relevant informasjon fra en sammenstilling av store datasett fra ulike kilder.

Information in English.

Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene for utøvere i de fleste disipliner, sektorer og næringer. Studenter med kompetanse innen Applied Data Science vil være svært ettertraktede i framtidens arbeidsmarked, hvor de skal bidra til utvikling av smarte løsninger og digitalisering. For studenter med bachelorutdanning i datatekniske studieprogram anbefaler vi masterstudiet i Data Science.

Det nye studiet kommer i kjølvannet av framveksten av store datamengder, Big Data, og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. For å analysere, forstå og bruke disse dataene, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Applied Data Science skaper muligheter for studenter med ulik ingeniørbakgrunn som har lyst til å rette seg mer mot digitalisering og dataanalyse.

Applied Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, blant annet i utviklingen av smarte byer. Applied Data Science har fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.

Masterstudiet har en praktisk profil, der du etter fordypning i statistikk og informatikk anvender algoritmene på reelle datasett. UiS har et sterkt forskningsmiljø på analyse av store datasett, skyløsninger og maskinlæring.

Sommerkurs

UiS tilbyr et forberedende sommerkurs med programmering og systemadministrasjon. Første del er nettbasert og tas i juni/juli og andre del er on-campus i første del av august. Tilbud om forberedende sommerkurs.

Les mer: 

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 08.02.2019