MENY

Applied Data Science master 2 år - hva kan du bli?

Forskere og utviklere i Data Science etterspørres i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og forskere og utviklere i data science er helt sentrale i å virkeliggjøre informasjonssamfunnet.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 26.01.2020