Obligatoriske emner
Introduksjon til datavitenskap År 1 / Semester 1
Kurset skal gi kunnskap og erfaring innen datavitenskapelige oppgaver og gjøre studenten kjent med datavitenskapelig prosjektsyklus.
Les mer om Introduksjon til datavitenskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Antorweep Chakravorty
Modeling and Computational Engineering År 1 / Semester 1
Dette kurset gir en grunnleggende innføring i numeriske metoder og modelleringsteknikker som brukes for å løse praktiske problemer. Kurset gir innsikt og ferdigheter innen algoritmisk tenkning og programmeringsteknikker.
Du vil lære de vanligste numeriske metodene som blir brukt for å løse komplekse fysiske, biologiske, finans og geologiske fenomener. Eksempler på metoder som blir gjennomgått er: numerisk deriverte, numerisk integrasjon, Monte Carlo og boot strapping metoder, inverse metoder, numerisk løsning av ordinære differensiallikninger, simulated annealing, og collony optimization, lattice Boltzmann modeller, random walk modeller, boks (compartment) modeller.
Kurset baserer seg på programmeringsspråket Python. Innleveringsoppgavene vil fokusere på å lære deg å sette opp matematiske modeller av ulike fenomener, utvikler algoritmer for å løse de matematiske modellene, implementere dem, og undersøke styrker og svakheter ved valg av ulike løsningsmetoder og valg av ulik modeller.
Les mer om Modeling and Computational Engineering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Aksel Hiorth
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jörn Schulz
Databaser År 1 / Semester 2
Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av databasesystemer. Emnet består av grunnleggende databaseteori, datamodeller, datamodellering, relasjonsdatabaser, SQL og transaksjoner. Emnet skal gi kunnskap om hvordan man bruker et databasesystem og hvordan man designer en god database.
Les mer om Databaser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Antorweep Chakravorty
Datautvinning og dyplæring År 1 / Semester 2
Formålet med dette kurset er at studentene skal få kunnskap og praktisk erfaring med datautvinning (data mining) og dyplæringsteknikker. Emnet skal gi studentene dyp kjennskap til teknologier for datautvinning. Studentene skal kunne forberede storskala data for datautvinning (forbehandling) og bruke en rekke datautvinningsmetoder og dyplæring for å trekke ut nyttig kunnskap fra data. Kurset skal gi studentene mulighet til å lære moderne datautvinnings- og dyplæringsalgoritmer og -verktøy. Studentene vil få praktisk erfaring gjennom å prøve disse verktøyene på ekte data.
Les mer om Datautvinning og dyplæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Vinay Jayarama Setty
Maskinlæring År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på metoder for læring av underliggende strukturer representert i data og trening av modeller son kan gjøre prediksjoner på nye data. Slike prediksjoner kan typisk være å skille mellom ulike kategorier av data, det vil si klassifisering, som vil være hovedfokus for dette kurset.
Les mer om Maskinlæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trygve Christian Eftestøl
Masteroppgave i Applied Data Science År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i Applied Data Science
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Morten Mossige

3. semester ved UiS eller utveksling

Emner ved UiS 3. semester
Anbefalte valgemner 3. semester
Diskret simulering og ytelsesanalyse År 2 / Semester 3
Dette kurset introduserer Petri nett teori; deretter brukes teorien i modellering, simulering og analyse av diskrete systemer.
Les mer om Diskret simulering og ytelsesanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Reggie Davidrajuh
Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning År 2 / Semester 3
Kurset tilbyr en innføring i teknikker og metoder for behandling, uthenting og søk i store tekstlige datasamlinger. Kurset tar for seg ulike applikasjoner og gir en "hands-on" eksperimentering med "state-of-the-art" algoritmer ved hjelp av eksisterende programvareverktøy og datasamlinger.
Les mer om Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krisztian Balog
Statistisk modellering og simulering År 2 / Semester 3
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Statistisk læring År 2 / Semester 3
Introduksjon til statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingsmetoder, modellseleksjon, regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder, klyngeanalyse.
Les mer om Statistisk læring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Andre valgemner 3. semester
Sikkerhet og sårbarhet i nettverk År 2 / Semester 3
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Les mer om Sikkerhet og sårbarhet i nettverk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rong Chunming
Prosjekt i datateknikk År 2 / Semester 3
Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknikk.
Les mer om Prosjekt i datateknikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Utveksling 3. semester
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.