MENY

Tilbud om forberedende sommerkurs

Etter at studenten har fått opptak til det toårige masterprogrammet i Applied Data Science må studenten ta en test i programmering og systemadministrasjon. Dersom studenten får ikke bestått på testen, vil UiS tilby og oppfordre studenten til å gjennomføre et forberedende sommerkurs i programmering og systemadministrasjon. Formålet med kurset er at studentene skal bli best mulig forberedt til masterprogrammet.

Sommerkurset holdes sommeren før oppstart på masterprogrammet og består av to deler, hvorav en del er nettbasert og en del er på campus.

Kort tid etter testresultatet vil studenten bli registrert og få adgang til en nettbasert del som fokuserer på programmering i Python bestående av 4 oppgaver. Estimert tidsbruk: 4 timer per oppgave (avhengig av programmeringsferdigheter). I tillegg vil det være en on-campus-del over 5 dager i løpet av første del av august. Dette baseres på kort klasseromsundervisning og prosjekt i grupper. Estimert tidsbruk: 6 timer per dag. En prosjektoppgave skal leveres den siste dagen.

Universitetet i Stavanger anser det ikke nødvendig å tilby sommerkurs for de studenter som allerede har bestått følgende emner ved Universitetet i Stavanger:

-  10 studiepoeng i programmering og minst 5 studiepoeng i operativsystemer.