MENY

Computational Engineering

En mastergrad i Computational Engineering vil gjøre deg kvalifisert for de mest krevende og interessante oppgaver i privat og offentlig sektor rollen som ingeniør, forsker eller leder.
Computational Engineering

Hva kan mennesker gjøre bedre enn maskiner? Hva er i det hele tatt mulig å beregne ved hjelp av datamaskiner?

Information in English.

Ingen av disse spørsmålene er fullt ut besvart ennå, og for de fleste tilfeller må modellering brukes.  Dette masterprogrammet vil lære deg hvordan du kan oppnå forståelse av komplekse problemer, der man ofte ikke har nok informasjon, ved hjelp av modeller.

Modellering bryter et komplekst, ustrukturert problem ned i mindre, håndterbare deler som kan løses ved bruk av algoritmer og datamaskiner. Denne arbeidsmåten har mye til felles med algoritmisk tenkning, også kjent som «computational thinking». Studiet bruker «computational thinking» aktivt som strategi for å studere en konkret problemstilling, vurdere ulike fremgangsmåter for å løse den, forstå styrker og svakheter ved valg av ulike løsningsmetoder, samt å kommunisere analysen og foreslå løsninger til kollegaer og ledere.

Beslutninger og modellering

Gode beslutninger er avhengig av kunnskap om ulike prosesser, relevante data, samt gode modeller og ferdigheter til å modellere selv.

Ved å tilegne deg modelleringskompetanse og hvordan en modell kan danne grunnlag for beslutninger, vil du være bedre rustet til å bidra til et arbeidsliv som skaper verdier gjennom digitalisering. Samfunnsutfordringer endrer seg over tid, men basiskunnskap og programmeringsferdigheter som du oppnår i dette studiet vil gjøre deg bedre rustet til å takle disse utfordringene. Studieprogrammet vil gi deg ferdigheter som å analysere komplekse problemer og bruke faglig kompetanse som grunnlag for bedre beslutninger til for eksempel bedre ytelse, kvalitet og arbeidsflyt.

Emner

Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk og grunnleggende programmering fra bachelorstudiet i ingeniør eller realfag. Studiet inneholder videregående modelleringsemner og algoritmeemner, beslutningsanalyse, optimalisering og usikkerhetsmodellering.

Sommerkurs

UiS tilbyr et forberedende sommerkurs med programmering og systemadministrasjon. Kurset arrangeres tidlig i august før offisiell semesterstart. Tilbud om forberedende sommerkurs.

En mastergrad i Computational Engineering gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene i privat næringsliv eller offentlig sektor som ingeniør, forsker eller leder. Jobbmulighetene er flere, stort sett alle de store olje- og serviceselskapene, og forskningsinstituttene (SINTEF, NORCE, IFE) etterspør denne kompetansen.

Les mer: 

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 19.02.2020