MENY

Data Science

Etterspørsel etter kompetanse i datavitenskap og datateknologi forventes å vokse med 39 prosent innen 2020. Det betyr 800 000 nye stillinger innenfor Data Science i Europa.
Illustrasjonsfoto Big Data, grønne tall.

Data Science er en av to spesialiseringer innenfor mastergraden Computer Science. Data Science har blitt utviklet i kjølvannet av framveksten av store datamengder (Big Data) og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. For å analysere, forstå og bruke disse dataene, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper.

Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, blant annet i utviklingen av smarte byer. Data Science har fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.

Masterstudiet har en praktisk profil, der du etter fordypning i statistikk og informatikk anvender algoritmene på reelle datasett. UiS har et sterkt forskningsmiljø på analyse av store datasett, skyløsninger og maskinlæring. Dette er et internasjonalt studium og all undervisning foregår på engelsk. Information in English.

Sommerkurs

UiS tilbyr et forberedende sommerkurs med programmering og systemadministrasjon. Første del er nettbasert og tas i juni/juli og andre del er on-campus i første del av august. Tilbud om forberedende sommerkurs.

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.06.2019