Spesialisering Data Science
Obligatoriske emner
Introduksjon til datavitenskap År 1 / Semester 1
Kurset skal gi kunnskap og erfaring innen datavitenskapelige oppgaver og gjøre studenten kjent med datavitenskapelig prosjektsyklus.
Les mer om Introduksjon til datavitenskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Antorweep Chakravorty
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jörn Schulz
Statistisk modellering og simulering År 1 / Semester 1
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Data-intensive systemer År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i planlegging, design og programmering av dataintensive systemer.
Les mer om Data-intensive systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tomasz Wiktorski
Datautvinning og dyplæring År 1 / Semester 2
Formålet med dette kurset er at studentene skal få kunnskap og praktisk erfaring med datautvinning (data mining) og dyplæringsteknikker. Emnet skal gi studentene dyp kjennskap til teknologier for datautvinning. Studentene skal kunne forberede storskala data for datautvinning (forbehandling) og bruke en rekke datautvinningsmetoder og dyplæring for å trekke ut nyttig kunnskap fra data. Kurset skal gi studentene mulighet til å lære moderne datautvinnings- og dyplæringsalgoritmer og -verktøy. Studentene vil få praktisk erfaring gjennom å prøve disse verktøyene på ekte data.
Les mer om Datautvinning og dyplæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Vinay Jayarama Setty
Maskinlæring År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på metoder for læring av underliggende strukturer representert i data og trening av modeller son kan gjøre prediksjoner på nye data. Slike prediksjoner kan typisk være å skille mellom ulike kategorier av data, det vil si klassifisering, som vil være hovedfokus for dette kurset.
Les mer om Maskinlæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trygve Christian Eftestøl
Masteroppgave i datateknikk År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i datateknikk
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Morten Mossige
3. semester ved UiS eller utveksling
Emner ved UiS 3. semester
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS
Sikkerhet og sårbarhet i nettverk År 2 / Semester 3
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Les mer om Sikkerhet og sårbarhet i nettverk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rong Chunming
Diskret simulering og ytelsesanalyse År 2 / Semester 3
Dette kurset introduserer Petri nett teori; deretter brukes teorien i modellering, simulering og analyse av diskrete systemer.
Les mer om Diskret simulering og ytelsesanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Reggie Davidrajuh
Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning År 2 / Semester 3
Kurset tilbyr en innføring i teknikker og metoder for behandling, uthenting og søk i store tekstlige datasamlinger. Kurset tar for seg ulike applikasjoner og gir en "hands-on" eksperimentering med "state-of-the-art" algoritmer ved hjelp av eksisterende programvareverktøy og datasamlinger.
Les mer om Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krisztian Balog
Statistisk læring År 2 / Semester 3
Introduksjon til statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingsmetoder, modellseleksjon, regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder, klyngeanalyse.
Les mer om Statistisk læring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jan Terje Kvaløy
Andre valgemner 3. semester ved UiS
Prosjekt i datateknikk År 2 / Semester 3
Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknikk.
Les mer om Prosjekt i datateknikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Utveksling 3. semester
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3
Spesialisering Pålitelige og sikre systemer
Obligatoriske emner
Sikkerhet og sårbarhet i nettverk År 1 / Semester 1
Grunnleggende problem og utfordringer, kryptografi, kryptografiske protokoller, sikker programvare og hærverkskode, aksesstyring, sikringsmekanismer i nett, analyse og administrasjon, lover og regler. Gjesteforelesninger vil aktualisere emner i kurset etter behov.
Les mer om Sikkerhet og sårbarhet i nettverk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rong Chunming
Trådløs kommunikasjon År 1 / Semester 1
Trådløs kommunikasjon har oppnådd stadig større popularitet de siste to tiårene, og har allerede blitt en viktig del av hverdagen vår. Dette emnet er rettet mot å gi en oversikt over de viktigste prinsippene og de nyeste teknologiene som muliggjør vanlig trådløs kommunikasjon.
Les mer om Trådløs kommunikasjon
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Gianfranco Nencioni
Statistisk modellering og simulering År 1 / Semester 1
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Distribuerte systemer År 1 / Semester 2
Emnet gir innsikt i både teoretiske og praktiske aspekter ved distribuerte datasystemer. Emnet har spesielt fokus på teknikker for å bygge feiltolerante systemer.
Les mer om Distribuerte systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Veronica del Carmen Estrada Galinanes
Algoritmeteori År 1 / Semester 2
Kuset gir et videregående studie av algoritmeteori og kompleksitetsteori, som inkluderer følgende emner: Graf og graf algoritmer, greedy algoritmer, dynamisk algoritmer, lineær programmering, og NP- analyse.
Les mer om Algoritmeteori
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Reggie Davidrajuh
Masteroppgave i datateknikk År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave i datateknikk
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Morten Mossige
Velg ett emne
Data-intensive systemer År 1 / Semester 2
Kurset gir en innføring i planlegging, design og programmering av dataintensive systemer.
Les mer om Data-intensive systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tomasz Wiktorski
Maskinlæring År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på metoder for læring av underliggende strukturer representert i data og trening av modeller son kan gjøre prediksjoner på nye data. Slike prediksjoner kan typisk være å skille mellom ulike kategorier av data, det vil si klassifisering, som vil være hovedfokus for dette kurset.
Les mer om Maskinlæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trygve Christian Eftestøl
3. semester ved UiS eller utveksling
Emner ved UiS 3. semester
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS
Diskret simulering og ytelsesanalyse År 2 / Semester 3
Dette kurset introduserer Petri nett teori; deretter brukes teorien i modellering, simulering og analyse av diskrete systemer.
Les mer om Diskret simulering og ytelsesanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Reggie Davidrajuh
Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning År 2 / Semester 3
Kurset tilbyr en innføring i teknikker og metoder for behandling, uthenting og søk i store tekstlige datasamlinger. Kurset tar for seg ulike applikasjoner og gir en "hands-on" eksperimentering med "state-of-the-art" algoritmer ved hjelp av eksisterende programvareverktøy og datasamlinger.
Les mer om Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krisztian Balog
Blokkjedeteknologier År 2 / Semester 3
Faget gir innsikt i forskjellige teknologier og modeller for blokkjedesystemer og praktisk erfaring med utvikling av smarte kontrakter.
Les mer om Blokkjedeteknologier
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Bildebehandling og maskinsyn År 2 / Semester 3
Bildebehandling blir brukt i et økende antall anvendelser i vårt dagligliv så vel som innen forskning. Bildebehandling brukes for medisinske bilder, radar-bilder, naturlige bilder, seismiske data etc. Bildebehandling brukes også i forbindelse med robotsyn. Derfor er kunnskap om klassisk bildebehandling viktig innen mange områder.
Bidrag fra både tradisjonell bildebehandling og datasyn (computer vision) brukes til å konstruere systemer for robotsyn/maskinsyn. Det er en hurtig utvikling innen dette området og anvendelser finnes både i industrien og innen forskning. Det finnes mange produkter som inneholder kamera og programvare for behandling av visuelle data.
Formålet med dette faget er å gi studenten en grunnleggende forståelse for bildebehandling og datasyn med anvendelser innen robotsyn/maskinsyn.
Les mer om Bildebehandling og maskinsyn
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Kjersti Engan
Andre valgemner 3. semester ved UiS
Prosjekt i datateknikk År 2 / Semester 3
Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknikk.
Les mer om Prosjekt i datateknikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Leander Nikolaus Jehl
Utveksling 3. semester
3. semester utveksling
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.