MENY

Computer Science, Reliable and secure systems

Datateknologi, pålitelige og sikre systemer. En mastergrad i computer science, datateknologi, gjør deg kvalifisert for krevende og interessante arbeidsoppgaver innen IKT. Digital teknologi er overalt, det er elektro- og data-ingeniører som virkeliggjør informasjonssamfunnet.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk og den engelske tittelen på studiet er Computer Science.

På datateknologi tar du emner i programvareutvikling, IKT-sikkerhet og informasjonssystemer. Undervisningen varierer fra mer tradisjonelle forelesninger til øvinger, prosjektarbeid, laboratorieundervisning og innføring i moderne programvare.

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.


Variert studium

I datateknologistudiet tilbys emner i pålitelige og sikre systemer. Du vil ta emner der du lærer om styring, design og programmering av dataintensive systemer. I tillegg tar du fag som Sikkerhet og sårbarhet i nettverk. På studiet lærer du mer om de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen av trådløs kommunikasjon

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Les mer: Lanserte ny master i Data Science

Du er kanskje også interessert i:

Bilde av tastatur på bærbar datamaskin, i forbindelse med masterstudium i computer science ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 31.10.2018