MENY

Engineering Structures and Materials - hva kan du bli?

Fordypning i maskinkonstruksjoner
Du kan jobbe med konstruksjon, design, modellering og analyse av maskintekniske systemer innen mekanisk industri og offshoreindustri, forskning og utvikling samt konsulentvirksomhet innen maskinkonstruksjoner og materialteknologi.
Fordypning i bygg- og offshorekonstruksjoner
Studiet kvalifiserer deg for jobber med prosjektering og utbygging av infrastruktur, bygg- og anleggsvirksomhet, utvikling og produksjon av mekanisk industri og offshoresektoren, forskning /utvikling innen bygg-og maskinkonstruksjoner og materialer.
Fordypning i fornybar energi
Du kan blant annet jobbe med konstruksjon, design og analyse av energisystemer, forskning og utvikling samt konsulentvirksomhet innen energi-, maskin-, konstruksjons- og materialteknologi.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 07.12.2019