Spesialisering byggkonstr. og offshorekonstr. m/ evt utveksling
Obligatoriske fellesemner
Konstruksjoners integritet År 1 / Semester 1
Kurset tar sikte på å formidle en forståelse av konstruksjoners integritet og dens viktigste temaene i materialegenskaper, påkjenning og defekter eller sprekker. Den underliggende vitenskapen om bruddmekanikk er grunnleggende for kurset og den praktiske anvendelsen av disse konseptene til strukturer er også dekket, samt utmatting, sveising, sveisefeil og ikke-destruktiv prøving.
Les mer om Konstruksjoners integritet
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Kenneth Alasdair Macdonald
Mekaniske svingninger År 1 / Semester 1
Emnet skal gi en innføring i analyse og tiltak til å begrense svingninger av bygg- og maskinkonstruksjoner.
Les mer om Mekaniske svingninger
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jasna Bogunovic Jakobsen
Numerisk modellering, grunnkurs År 1 / Semester 1
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering, grunnkurs
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eva Rauls
Materialmekanikk År 1 / Semester 1
Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.
Les mer om Materialmekanikk
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Vidar Folke Hansen
Plastisk konstruksjonsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av elastisk-plastisk oppførsel og prinsippene bak plastisk sammenbrudd og energiopptak i konstruksjoner. Kurset dekker de teoremer og metoder i plast analyse. Plastisk kapasitet av bjelker og rammer. Kurset tar også for seg noen casestudier (kollisjon og fallende laster analyse) og gir samtidig introduksjon til retningslinjer for utilsiktet Limit State design.
Les mer om Plastisk konstruksjonsanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Offshore Materialteknologi År 1 / Semester 2
Utvinning av olje og gas offshore krever avanserte konstruksjoner og prosessanlegg, samt rørledninger til transport. Disse består av en rekke komponenter som krever materialer med ulike egenskaper. Disse materialene er også relevante for andre maritime aktiviteter som havvind og «ocean farming». Kurset vil beskrive noen av disse materialene og forklare hvorfor disse oppnår ulike egenskaper som styrke, grunnet mikrostruktur, og korrosjonsmotstand. Forskjellige tilvirkings- og fabrikasjonsmetoder vil bli gjennomgått.
Les mer om Offshore Materialteknologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Morten Andre Langøy
Faststoffmekanikk År 1 / Semester 2
Tredimensjonal spennings- og tøyning. Tensor notasjon, grunnleggende lineær elastisitetsteori. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Kontaktspenning. Energimetoder. Plastisitet, flyte kriteria, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon. Aksesymmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plate teori. Spenningskonsentrasjoner. Sprekkpropagering. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater.
Les mer om Faststoffmekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dimitrios Pavlou
Masteroppgave konstruksjoner og materialer År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave konstruksjoner og materialer
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Gerhard Ersdal
Elementmetoder, videregående kurs År 2 / Semester 3
Emnet skal gi en videregående innføring i elementmetoder anvendt på problemer innen maskinteknikk og konstruksjonsteknikk.
Les mer om Elementmetoder, videregående kurs
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Mikkelsen
Velg spesialisering
Spesialisering byggkonstruksjoner
Obligatoriske emner
Naturlaster År 1 / Semester 2
Emnet skal gi en innføring i naturlaster på byggkonstruksjoner og deres betydning for utforming av konstruksjoner.
Les mer om Naturlaster
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Jasna Bogunovic Jakobsen
Korrosjon År 1 / Semester 2
Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet samt ulike metoder for testing av korrosjonsmotstand.
Les mer om Korrosjon
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Torfinn Havn
Betongteknologi År 2 / Semester 3
Kurset vil omfatte betongmaterialer, proporsjonering, betongens egenskaper i fersk og herdnet tilstand som vil omfatte mekaniske egenskaper inkludert kryp og svinn. Kurset vil også omhandle planlegging, gjennomføring og kvalitetskontroll av betong. Produksjonsmetoder som glidestøp vil bli pensum samt spesielle betongtyper som lettbetong og selvkomprimerende betong.
Les mer om Betongteknologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Kjell Tore Fosså
Betongkonstruksjoner, videregående kurs År 2 / Semester 3
The course is an advanced course for the design of concrete structures as well as the assessment and strengthening of existing concrete structures.
Les mer om Betongkonstruksjoner, videregående kurs
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Velg ett emne i 3. semester
Levetidsforlengelse av konstruksjoner År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i sikkerhet, kapasitetsberegninger og vedlikehold av konstruksjoner og spesielt eldre konstruksjoner. Kurset vil omfatte hvordan konstruksjoner eldes, hvilke vurderinger og analyser som vil være nødvendige, og hvordan en kan vedlikeholde eldre konstruksjoner. Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.
Les mer om Levetidsforlengelse av konstruksjoner
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Gerhard Ersdal
Prosjektledelse 1 År 2 / Semester 3
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Offshore vindturbinteknologi År 2 / Semester 3
The course is aimed at the students who want to apply their engineering education to the field of offshore wind technology. The course also prepares the students for work on their master thesis within related themes through assignments.
Les mer om Offshore vindturbinteknologi
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Charlotte Obhrai
Spesialisering Offshorekonstruksjoner
Obligatoriske emner
Marin Teknologi og prosjektering År 1 / Semester 2
For de som vil ha en grundig innføring til tema innen marin teknologi/havteknologi og ønsker å bruke denne kompetansen til prosjektering, av marine konstruksjoner (for eksempel fartøy, olje og gass plattformer eller vindmøller til havs), er dette kurset viktig for deres fremtidige arbeid.
Les mer om Marin Teknologi og prosjektering
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Charlotte Obhrai
Offshore feltutvikling År 2 / Semester 3
This course gives an overview of the offshore industry and an introduction to methods and technologies relating to the development of offshore oil and gas fields. The course starts with the framework and the subsurface design basis and covers elements of marine technology, systems design, functionality and design of production facilities, platform concepts, subsea solutions, pipelines, cost estimation, principles for project execution, and assessment of uncertainty, economic analysis and decision criteria.
This is illustrated by examples from the Norwegian continental shelf and other areas where such activities take place.
Les mer om Offshore feltutvikling
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Yihan Xing
Rørledninger og stigerør År 2 / Semester 3
Emnet handler om grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.
Les mer om Rørledninger og stigerør
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Daniel Nalliah Karunakaran
Marine Operasjoner År 2 / Semester 3
Faget gis til de studentene som ønsker å arbeide med marine operasjoner både innenfor olje og gass virksomheten og innenfor bruk av vindenergi til havs.
Les mer om Marine Operasjoner
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Muk Chen Ong
Velg ett emne i 3. semester
Levetidsforlengelse av konstruksjoner År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i sikkerhet, kapasitetsberegninger og vedlikehold av konstruksjoner og spesielt eldre konstruksjoner. Kurset vil omfatte hvordan konstruksjoner eldes, hvilke vurderinger og analyser som vil være nødvendige, og hvordan en kan vedlikeholde eldre konstruksjoner. Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.
Les mer om Levetidsforlengelse av konstruksjoner
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Gerhard Ersdal
Betongteknologi År 2 / Semester 3
Kurset vil omfatte betongmaterialer, proporsjonering, betongens egenskaper i fersk og herdnet tilstand som vil omfatte mekaniske egenskaper inkludert kryp og svinn. Kurset vil også omhandle planlegging, gjennomføring og kvalitetskontroll av betong. Produksjonsmetoder som glidestøp vil bli pensum samt spesielle betongtyper som lettbetong og selvkomprimerende betong.
Les mer om Betongteknologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Kjell Tore Fosså
Prosjektledelse 1 År 2 / Semester 3
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Offshore vindturbinteknologi År 2 / Semester 3
The course is aimed at the students who want to apply their engineering education to the field of offshore wind technology. The course also prepares the students for work on their master thesis within related themes through assignments.
Les mer om Offshore vindturbinteknologi
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Charlotte Obhrai
Utveksling 3. semester
Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inkludert 2 obligatoriske emner) År 2 / Semester 3
Spesialisering Maskinkonstruksjoner og Fornybar energi
Obligatoriske fellesemner
Konstruksjoners integritet År 1 / Semester 1
Kurset tar sikte på å formidle en forståelse av konstruksjoners integritet og dens viktigste temaene i materialegenskaper, påkjenning og defekter eller sprekker. Den underliggende vitenskapen om bruddmekanikk er grunnleggende for kurset og den praktiske anvendelsen av disse konseptene til strukturer er også dekket, samt utmatting, sveising, sveisefeil og ikke-destruktiv prøving.
Les mer om Konstruksjoners integritet
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Kenneth Alasdair Macdonald
Mekaniske svingninger År 1 / Semester 1
Emnet skal gi en innføring i analyse og tiltak til å begrense svingninger av bygg- og maskinkonstruksjoner.
Les mer om Mekaniske svingninger
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jasna Bogunovic Jakobsen
Numerisk modellering, grunnkurs År 1 / Semester 1
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering, grunnkurs
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eva Rauls
Fluiddynamikk År 1 / Semester 1
Emnet gir en videregående gjennomgang av strømningsprosesser. Hovedvekten er på matematisk beskrivelse og analytiske løsningsmetoder.
Les mer om Fluiddynamikk
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Knut Erik Teigen Giljarhus
Offshore Materialteknologi År 1 / Semester 2
Utvinning av olje og gas offshore krever avanserte konstruksjoner og prosessanlegg, samt rørledninger til transport. Disse består av en rekke komponenter som krever materialer med ulike egenskaper. Disse materialene er også relevante for andre maritime aktiviteter som havvind og «ocean farming». Kurset vil beskrive noen av disse materialene og forklare hvorfor disse oppnår ulike egenskaper som styrke, grunnet mikrostruktur, og korrosjonsmotstand. Forskjellige tilvirkings- og fabrikasjonsmetoder vil bli gjennomgått.
Les mer om Offshore Materialteknologi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Morten Andre Langøy
Elektronmikroskopi År 1 / Semester 2
Emnet gir innføring i teori og bruk av skanning elektronmikroskop og transmisjonselektronmikroskop.
Les mer om Elektronmikroskopi
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Vidar Folke Hansen
Korrosjon År 1 / Semester 2
Grunnleggende teori, ulike typer korrosjon og bekjempelse av korrosjon blir omtalt. Overflate-kjemi, inhibitor og beleggteknologi samt vekst av sprekker i ulike miljø utgjør en stor del av innholdet samt ulike metoder for testing av korrosjonsmotstand.
Les mer om Korrosjon
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Torfinn Havn
Faststoffmekanikk År 1 / Semester 2
Tredimensjonal spennings- og tøyning. Tensor notasjon, grunnleggende lineær elastisitetsteori. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Kontaktspenning. Energimetoder. Plastisitet, flyte kriteria, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon. Aksesymmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plate teori. Spenningskonsentrasjoner. Sprekkpropagering. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater.
Les mer om Faststoffmekanikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dimitrios Pavlou
Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) År 1 / Semester 2
Emnet tar for seg numerisk analyse av strømning ved bruk av datamaskin. Første del av emnet tar for seg teori og numeriske metoder. I andre del arbeides det i grupper på 2-3 studenter med prosjekt hvor teori og programvare anvendes på et praktisk problem.
Les mer om Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Knut Erik Teigen Giljarhus
Masteroppgave konstruksjoner og materialer År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave konstruksjoner og materialer
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Gerhard Ersdal
Velg spesialisering
Spesialisering Fornybar energi
Obligatoriske emner
Offshore vindturbinteknologi År 2 / Semester 3
The course is aimed at the students who want to apply their engineering education to the field of offshore wind technology. The course also prepares the students for work on their master thesis within related themes through assignments.
Les mer om Offshore vindturbinteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Charlotte Obhrai
Energy, energy technologies, and energy system integration År 2 / Semester 3
This course gives the students basic insights into what energy is, how it is measured, different types of energy that exists and various energy conversion technologies. It then moves on to present various energy technologies and the deficiencies of different energy technologies (fossil and non-fossil based) and the challenges the current shortcomings present for a transition to a low carbon society. It further discusses the role different energy technologies can play in the transition to a low carbon society, the challenges and opportunities represented by digitalization and ICT related to energy system integration, and various configurations of possible solutions for energy system integration.
Les mer om Energy, energy technologies, and energy system integration
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Homam Nikpey Somehsaraei
Velg ett emne i 3. semester
Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer År 2 / Semester 3
Banebrytende nye teknologier er ofte et resultat av banebrytende nye ideer eller de to samspiller. Kurset diskuterer slike teknologier og ideer og de mange forhold mellom dem idet det antas at disse vil ha stor innvirkning på byer i den nære og den mer fjerne fremtid. Dersom de anvendes på en god måte kan de sikre en mer bærekraftig utvikling av byene. Kurset studerer noen utvalgte teknologier og ideer og vil som mål trene opp evnen til å avdekke disse i tidlig fase og å anvende dem.
Les mer om Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Nils Røstvik
Societal transition and transformation - Energy and climate change År 2 / Semester 3
This course takes climate change and the Paris Agreement as its point of departure and deals with the transition to a low carbon society and the envisioned transformation of the energy system therein.
It brings attention to the political controversies associated with climate change mitigation and adaptation and the different, and sometimes competing, strategies envisioned to reduce greenhouse gas emissions (GHGs).
It discusses different energy scenarios and visions about the future energy system and the ways in which transition and transformation can take place.
Les mer om Societal transition and transformation - Energy and climate change
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Oluf Langhelle
Utveksling 3. semester
Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inkludert 2 obligatoriske emner) År 2 / Semester 3
Spesialisering Maskinkonstruksjoner
Obligatorisk emner
Elementmetoder, videregående kurs År 2 / Semester 3
Emnet skal gi en videregående innføring i elementmetoder anvendt på problemer innen maskinteknikk og konstruksjonsteknikk.
Les mer om Elementmetoder, videregående kurs
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Mikkelsen
Dataassistert engineering År 2 / Semester 3
Faget fokuserer på grunnleggende forståelse i prinsipper og anvendelse av dataassisterte teknikker i maskinteknisk fagfelt. Det starter med beskrivelse av matematiske grunnlag for geometrisk modellering og dekker de viktigste aktiviteter og prosesser et produkts livssyklus som for eksempel DAK/DAP software, optimalisering, additiv produksjon, modellering av mekaniske systemer, analyse av dynamiske systemer, prinsipper om fleksible tilvirkningssystemer, virtuelle tilvirkningssystemer, numerisk programmering (CNC). produksjons- og operasjonsplanlegging.
Les mer om Dataassistert engineering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hirpa Gelgele Lemu
Velg to emner i 3. semester
Levetidsforlengelse av konstruksjoner År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i sikkerhet, kapasitetsberegninger og vedlikehold av konstruksjoner og spesielt eldre konstruksjoner. Kurset vil omfatte hvordan konstruksjoner eldes, hvilke vurderinger og analyser som vil være nødvendige, og hvordan en kan vedlikeholde eldre konstruksjoner. Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.
Les mer om Levetidsforlengelse av konstruksjoner
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Gerhard Ersdal
Prosjektledelse 1 År 2 / Semester 3
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Eric Christian Brun
Offshore vindturbinteknologi År 2 / Semester 3
The course is aimed at the students who want to apply their engineering education to the field of offshore wind technology. The course also prepares the students for work on their master thesis within related themes through assignments.
Les mer om Offshore vindturbinteknologi
Studiepoeng: 5
Course coordinator:
Charlotte Obhrai
Utveksling 3. semester
Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inkludert 2 obligatoriske emner) År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.