MENY

Industriell teknologi og driftsledelse

Ønsker du å bli en ingeniør med en tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat sektor? Med en mastergrad i Industriell teknologi og driftsledelse får du nettopp dette.
Foto av industrianlegg. Bildet illustrerer masterstudiet Offshoreteknologi Industriell teknologi og driftsledelse ved Universitetet i Stavanger. Processing plant by night

Industrial Asset Management har to spesialiseringer; Technical and Operational integrity og Innovation and Entrepreneurship.

Information in english.

Studiet fokuserer på teknologi, drifts-og ledelsesaspekter av komplekse tekniske systemer. Dette er relevant for offshore produksjonsplattformer, landbaserte produksjonsanlegg, prosessanlegg,teknisk infrastruktur, transport og andre fysiske systemer.

Studiet er tverrfaglig og dekker blant annet områdene beslutninger og prestasjonsstyring, pålitelighet og vedlikehold, industrielle tjenester, risikostyring, menneskelige og organisatoriske forhold, økonomi og prosjektledelse – som alle har betydning under utvikling, utnyttelse og avvikling av tekniske systemer.

Du får bryne deg på prosjekter og problemstillinger som hentes direkte fra offentlig og privat sektor. Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan kvalifisere til doktorgradsstudier.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 05.02.2020