Obligatoriske emner
Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer År 1 / Semester 1
Viktige menneskelige, teknologiske, og organisatoriske (MTO) aspekt som påvirker komplekse tekniske system. Gir kunnskap om hvordan menneske, teknologi, organisasjon og arbeidsprosesser relaterte saker påvirke Komplekse industrielle systemer, hvilke tiltak kan tas for produktive, effektive og sikre operasjoner, og hvordan man kan unngå uønskede situasjoner.
Les mer om Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jayantha Prasanna Liyanage
Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører År 1 / Semester 1
This course teaches the skills required for a key component of an Engineer's job - creating value by making decisions that yield optimal returns on the allocation of human and financial resources. Engineers perform technical work to support the business objectives of the organization they work for (corporation, government). It is therefore important that they understand that business because it will influence the judgments they make.
Economic evaluations provide the main source of the organization's information by which investment and operational decisions are made regarding the most effective use of resources. There are many subtleties and assumptions that underlie the apparently straight-forward economic calculations that are often seen. Consequently, a fundamental understanding of the concepts behind economic evaluation and of techniques for performing them within a petroleum context, are essential skills.
The many uncertainties inherent to the offshore business create considerable uncertainty in the value that can be realized from resource-allocation decisions. Consequently, there will be a strong emphasis on evaluating the impacts of uncertainty, managing its resultant risks and planning to exploit its up-side potential.
Les mer om Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Drift og vedlikeholdsstyring År 1 / Semester 2
Industriell assets, prosesser og prestasjon År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på sammenhengen mellom 'Assets', prosesser, beslutninger, og prestasjon komplekse industrielle systemer. Kurset spesialt dekke kjennetegnende av kjerneprosesser i Assets, beslutninger i moderne industrielle miljøer, og hvordan komplekse prosesser og beslutningssituasjoner påvirker ulike typer av scenario, metoder, indikatorer, osv. for å styre engineering, drift, og prestasjon i komplekse industrielle systemer.
Les mer om Industriell assets, prosesser og prestasjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jayantha Prasanna Liyanage
Tilstandsovervåkning og styring År 1 / Semester 2
Masteroppgave Industriell teknologi og driftsledelse År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave Industriell teknologi og driftsledelse
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Jayantha Prasanna Liyanage
Velg ett emne 1. semester - 10 SP
Sannsynlighetsregning og statistikk 2 År 1 / Semester 1
Gjennomgang av grunnleggende begrep i sannsynlighetsregning. Gjennomgang av en rekke vanlig brukte sannsynlighetsfordelinger. Kort introduksjon til ekstremverdistatistikk. Litt om estimering, spesielt sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet, og konfidensintervaller i ulike situasjoner. Kort introduksjon til Bayesiansk statistikk.Stokastiske prosesser, spesielt Poissonprosesser og Markovprosesser. Teori og områder for bruk for de ulike metodene blir gjennomgått.
Les mer om Sannsynlighetsregning og statistikk 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jörn Schulz
Statistisk modellering og simulering År 1 / Semester 1
Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.
Les mer om Statistisk modellering og simulering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Andreas Bethuelsen
Velg ett emne 2. semester - 10 SP
Maskinlæring År 1 / Semester 2
Kurset fokuserer på metoder for læring av underliggende strukturer representert i data og trening av modeller son kan gjøre prediksjoner på nye data. Slike prediksjoner kan typisk være å skille mellom ulike kategorier av data, det vil si klassifisering, som vil være hovedfokus for dette kurset.
Les mer om Maskinlæring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Trygve Christian Eftestøl
Pålitelighetsanalyse År 1 / Semester 2
Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.
Les mer om Pålitelighetsanalyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jon Tømmerås Selvik
Valgbare emner 3. semester - 30 SP
Risikoanalyse og -styring År 2 / Semester 3
I kurset gjennomgås sentrale emner knyttet til risikoanalyse og -styring. Hva er risiko og risikoanalyse? Risikoperspektiver. Usikkerhetssanalyse. Hvordan planlegge, gjennomføre og bruke risikoanalyser? Risikoanalysemetoder. Prinsipper for risikostyring. Kost-nytteanalyser. Føre-var og forsiktighetsprinsippet. ALARP-prinsippet. Risikoaspektkriterier. Beslutninger under usikkerhet.
Les mer om Risikoanalyse og -styring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Energy, energy technologies, and energy system integration År 2 / Semester 3
This course gives the students basic insights into what energy is, how it is measured, different types of energy that exists and various energy conversion technologies. It then moves on to present various energy technologies and the deficiencies of different energy technologies (fossil and non-fossil based) and the challenges the current shortcomings present for a transition to a low carbon society. It further discusses the role different energy technologies can play in the transition to a low carbon society, the challenges and opportunities represented by digitalization and ICT related to energy system integration, and various configurations of possible solutions for energy system integration.
Les mer om Energy, energy technologies, and energy system integration
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Homam Nikpey Somehsaraei
Levetidsforlengelse av konstruksjoner År 2 / Semester 3
Kurset gir en innføring i sikkerhet, kapasitetsberegninger og vedlikehold av konstruksjoner og spesielt eldre konstruksjoner. Kurset vil omfatte hvordan konstruksjoner eldes, hvilke vurderinger og analyser som vil være nødvendige, og hvordan en kan vedlikeholde eldre konstruksjoner. Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.
Les mer om Levetidsforlengelse av konstruksjoner
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Gerhard Ersdal
Introduksjon til datavitenskap År 2 / Semester 3
Kurset skal gi kunnskap og erfaring innen datavitenskapelige oppgaver og gjøre studenten kjent med datavitenskapelig prosjektsyklus.
Les mer om Introduksjon til datavitenskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Antorweep Chakravorty
Prosjektledelse 1 År 2 / Semester 3
Gi oversikt over det teoretiske grunnlaget for moderne prosjektledelse. Det legges særlig vekt på å få fram prosjektenes ekstraordinære karakter - som unikhet, engangspreg og tverrfaglighet - dvs. hva som skiller prosjektutfordringer fra andre utfordringer.
Les mer om Prosjektledelse 1
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Arne Harstad
Industrielle tjenester og strategier År 2 / Semester 3
Faget dekker strategi på selskaps-, gruppe- og teknologinivå, og utvikling av industrielle tjenester basert på selskapets teknologier og kapabiliteter. Det omfavner utvikling, levering og bruk av produktstøtte tjenester rettet mot avansert teknisk utstyr, maskiner og produksjonssystemer, i tillegg til industrielle tjenester generelt. Fokuset er på teknologibaserte industrier, men kan anvendes for alle industrier.
Les mer om Industrielle tjenester og strategier
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Knut Erik Bang
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.