MENY

Konstruksjoner og materialer

Masterstudiet konstruksjoner og materialer gir deg kompetanse innen konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske systemer. Du fordyper deg i enten i maskinkonstruksjoner, bygg- og offshorekonstruksjoner eller fornybar energi.

Med mastergrad i konstruksjoner og materialer får du kompetanse som er ettespurt i en rekke bransjer og fagområder.

Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Information in english.

Undervisningen er en kombinasjon av obligatoriske fellesemner og du velger enten maskinkonstruksjoner, bygg- og offshorekonstruksjoner eller fornybar energi. Studiet kan også gjøre deg kvalifisert til doktorgradsstudier i offshoreteknologi.

Fornybar energi

I tilegg til grunnkomptanse innen konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske systemer, spesialiserer du deg innen fornybar energi. Mastergraden gir deg en kompetanse som er like relevant for det private næringslivet som i det offentlige, og du får en spisskompetanse på vind, bølger og/eller solenergi.

På studiet lærer du først om konstruksjoners integritet, mekaniske svinginger, ulike typer korrosjon og reduksjon av korrosjon og om fluiddynamikk. Du vil også blant annet lære om videregående faststoff-mekanikk og få opplæring i å bruke elektronmikroskop og transmisjonselektron-mikroskop.

Det siste året får du fordype deg innen energiteknologi og bærekraftig energi. Du vil da blant annet lære om integrering av energisystemer, offshore vindenergi og bærekraftig byutvikling.

Bygg- og offshorekonstruksjoner

Studiet er sentralt i forbindelse med oppgraderingen av eksisterende konstruksjoner, samt bygging av konstruksjoner offshore og på land. Du får kunnskap i et fagområde som er viktig for landets industriutvikling.

Du lærer om naturlaster og deres virkning på konstruksjoner, korrosjon, betongteknologi og betongkonstruksjoner og offshore materialteknologi.

  • Spesialisering i bygg-konstruksjoner: Du lærer om naturlaster og deres virkning på konstruksjoner, korrosjon, betongteknologi og betongkonstruksjoner og offshore materialteknologi.
  • Spesialisering i offshorekonstruksjoner: Du lærer om offshore feltutbygging, offshore materialteknologi, marinteknologi, marine operasjoner og om rørledninger og stigerør.

Maskinkonstruksjoner

Studiet gir deg kompetanse innen konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske systemer. Det er sammensatt av grunnleggende metodeemner for studieprogrammet og spesifikke fordypningsemner innen maskinkonstruksjoner.

På studiet lærer du om konstruksjoners integritet og om materialegenskaper, ulike typer korrosjon, reduksjon av korrosjon og bruk av materialer offshore.

Du vil også lære om videregående faststoffmekanikk og elementanalyse, og ulike tiltak for å begrense svingninger av bygg- og maskinkonstruksjoner og om strømningsprosesser. I tillegg vil du få opplæring i å bruke elektronmikroskop og transmisjonselektron-mikroskop.

Det siste året får du fordypning i data-assisterte teknikker (IKT-anvendelser) innen modellering, simulering, optimalisering og tilvirkning, samt lære om teoretisk grunnlag og bruk av 3D-printing. Du får også velge mellom emnene Prosjektledelse 1, Offshore Wind Turbine Engineering og Levetidsforlengelse av konstruksjoner.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Tre studenter på masterstudiet i Konstruksjoner og materialer ved Universitetet i Stavanger på maskinlaben.

Kilde: CP Publisert 04.02.2020