MENY

Marin- og offshoreteknologi / Marine and Offshore Technology

Dette studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse som marin- og offshorenæringen er avhengig av.
Foto av stigerør på plattform (offshore-teknologi). Bildet illustrerer masterstudiet i offshoreteknologi: marin- og undervannsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

UiS har lang erfaring og god kompetanse innen marin- og offshoreteknologi. Studiet bygger på grunnleggende matematiske emner og fokuserer i stor grad på fasthetslære, marinteknologi og marine operasjoner og dynamisk konstruksjonsanalyse. Disse kjernefagene utfylles med spesialfag og leder til mastergrad i marin- og offshore- teknologi.

Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan kvalifisere til doktorgradsstudier. Information in english.

Studiet gir deg kompetanse på offshoreinstallasjoner og undervannsanlegg, samt marine anlegg for havbruk og vind. Utforming, utbygging, gjenbruk og fjerning av undervannsanlegg og faste og flytende offshoreinstallasjoner er aktuelle områder for dette studiet. Andre temaer er havbruk og offshore vindteknologi.

Studiet forutsetter at du har en bachelorgrad i maskin, bachelor i bygg med konstruksjonsteknikk eller andre relevante utdannelser. Denne fagbakgrunnen gjør at du får en kombinasjon av maskinfag og systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av anlegg. I studiet inngår et antall valgfag for eksempel innen beregningsmetodikk, vindturbinteknologi og brønnteknologi.

Les mer

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 04.12.2019