MENY

Miljøteknologi - opptakskrav

Opptakskrav til studiet er gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag, miljøteknologi, kjemi, bioteknologi eller lignende fagfelt. En lignende bachelorgrad må dokumentere basis emner i kjemi 30 studiepoeng og 10 studiepoeng biovitenskap eller bioteknologi. Alle må dokumentere matematikk og statistikk til sammen 30 studiepoeng. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Sist oppdatert: 26.01.2020