MENY

Petroleumsteknologi / Petroleum engineering

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien. Du spesialiserer deg i enten bore- og brønnteknologi, naturgassteknologi eller reservoarteknologi.

Det teknologisk-naturvitenskapelige fakultetet har bred kontakt med næringslivet og bred forskningen innen petroleumsteknologi.

På studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys internasjonale og norske studenter, og all undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for deg som student, fordi du utdanner deg til jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket. Information in English.

Du velger spesialisering innen naturgassteknologi, bore- og brønnteknologi eller naturgassteknologi:


Naturgassteknologi

Norge blir i økende grad en gassprodusent og Europa vil ha behov for norsk gass i mange tiår framover. Overgang fra kull og olje til naturgass i energiproduksjon gir raskt store miljøgevinster globalt. Studiet passer deg som er interessert i påvisning og produksjon av olje og gass fra reservoar, samt produksjon av flytende drivstoff fra naturgass eller biogass.

Under studiet vil du lære mer om gassreservoar og gassproduksjon, ulike faser av livssyklusen for en brønn, LNG-teknologi og gassverdikjeden fra reservoar til marked.

Bore- og brønnteknologi

Dette studiet gir deg mulighet til å være med på utviklingen av lete- og produksjonsteknologi både i Norge og internasjonalt. Her lærer du mer om ulike faser av livssyklusen for en brønn. Du vil få innføring i planlegging og gjennomføring av retningsboring i ulike brønntyper. I tillegg vil du lære mer om matematiske modeller og hvordan de kan brukes til å gi en beskrivelse av strømningsprosesser som finner sted både i reservoar og brønn.

Du vil også lære mer om ulike rigger og avanserte boreoperasjoner, og du vil få en grundig gjennomgang av dagens og fremtidige metoder innen automatisert boring. Under studiet vil du også lære mer om risikoanalyser og beslutningsstøtte som knyttes opp mot brønnplanlegging og utførelse av boreoperasjoner.

Reservoarteknologi

Her vil du lære mer om hvordan petroleumsforekomster påvises og utvinnes på en mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektiv måte for å sikre god verdiskapning for samfunnet. Du lærer mer om ulike faser av livssyklusen for en brønn, og får innføring i planlegging og gjennomføring av retningsboring i ulike brønntyper. Reservoarteknologi omfatter beskrivelse av bergarts- og væskeegenskaper samt planlegging og optimalisering av utvinning av olje og gass ved hjelp av numeriske modeller.

Du vil også lære mer om teknikker for økt oljeutvinning (IOR), som brukes i stor grad i oljeindustrien for å minimalisere restolje ved slutten av produksjonen. Et viktig fokus vil være å forstå hvordan vannkjemi kan påvirke flyten av de ulike faser i reservoaret og den tilhørende oljeutvinningen.

Les mer om spesialiseringene her.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Masterstudenter i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger på lab.

Kilde: CP Publisert 27.09.2018