Obligatoriske emner
PVT i petroleum reservoarer og fluider År 1 / Semester 1
Forståelse for petroleumreservoarbergarter, deres egenskaper og trykk, volum og temperatur (PVT) som påvirker fluidene i reservoarene er en del av basiskunnskapen som geologer og ingeniører blir konfrontert med daglig i petroleumsindustrien.
Les mer om PVT i petroleum reservoarer og fluider
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Skule Strand
Retningsboring og brønnstrømning År 1 / Semester 1
Den ene hoveddelen av kurset har fokus på bore og brønnteknologi. Denne delen gir en overordnet introduksjon til ulike faser av livssyklusen for en brønn med spesielt fokus på hvordan en brønn bygges opp. Deretter gis det en fordypning i hvordan man kan konstruere ulike brønnprofiler ved hjelp av retningsboring. Her vil man adressere både anvendelsesområder, retningsboringsbegreper, utstyr, bruk av målinger for posisjonering samt utføre beregninger.
Den andre hoveddelen av kurset omhandler flerfase strømning av væsker, gass og partikler i brønner og rørledninger. Dette har anvendelse både for bore og produksjonsfasen til brønner.
Les mer om Retningsboring og brønnstrømning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Rune Wiggo Time
Modellering av reservoar og brønnstrømning År 1 / Semester 1
Dette kurset gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømninsgprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.
Les mer om Modellering av reservoar og brønnstrømning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Steinar Evje
Masteroppgave petroleumsteknologi År 2 / Semester 3
Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.
Les mer om Masteroppgave petroleumsteknologi
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Øystein Arild

Spesialisering

Spesialisering i Bore- og brønnteknologi
Obligatoriske emner 2. semester
Moderne brønndesign År 1 / Semester 2
Kursets første del etablerer det geomekaniske og det rørmekaniske grunnlaget for brønndesign. Den andre delen går gjennom designmetodikk og eksempler på brønndesign.
Les mer om Moderne brønndesign
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bernt Sigve Aadnøy
Automatisert boring og modellering År 1 / Semester 2
Kurset i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.
Les mer om Automatisert boring og modellering
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jan Einar Gravdal
Videregående Brønnplanlegging År 1 / Semester 2
Advanced Well and Drilling Engineering course provides a detailed knowledge of well & drilling engineering, technology and drilling methods. The course is designed based on theoretical and computer simulations, which would be applicable during well construction and production phase operation.
Les mer om Videregående Brønnplanlegging
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Mesfin Belayneh Agonafir
Anbefalte valgemner 3. semester
Undervannsteknologi År 2 / Semester 3
Kurset omhandler spesielt undervannsproduksjonssystemer med tre hovedområder: produksjon (brønnhode, juletre, etc.), kontrollsystem og strukturer (template, etc.). I tillegg vil studenten lære om brønnoperasjoner og undervannsprosessering. Det tas utgangspunkt i kriterier for valg av en undervannsutbygging og hvordan kriteriene har kommet til anvendelse i aktuelle utbygginger. Det legges vekt på global forståelse av systemløsninger og valg av teknologi med utgangspunkt i mekaniske og strukturelle forhold i forskjellige faser av utbygging og drift. Undervannskontrollsystemer tillegges spesiell viktighet. Kontrollsystemer for produksjon, BOP, intervensjon og ROV beskrives.
Les mer om Undervannsteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Lorents Reinås
Formasjonsevaluering År 2 / Semester 3
- Formation evaluation (~50% of content) based on data from logs, cores and WL/well tests for evaluation of lithology, reservoir quality, volume of hydrocarbons, and segmentation/barriers.
- Special Core Analysis (~20% of content) for determination of relative permeability and capillary pressure.
- Well testing (~30% of content) for analysis of test data from oil and gas wells, including data from wireline-based operations, and standard methods of practical applications of the theory to determine reservoir and well parameters from test data.
Les mer om Formasjonsevaluering
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Pål Østebø Andersen
Well Integrity and Permanent P and A År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mahmoud Khalifeh
Brønnkomplettering og Intervensjon År 2 / Semester 3
Well completion is the installed flow conduit from the reservoir deep in the ground to the Christmas tree located on surface. We look at how to design and install the lower completion (production/injection control) and the upper completion (well control). Well intervention methods discussed in the course include pumping, wireline, coiled tubing and snubbing. We look at required work tasks for barrier reestablishment, production management, repair, cleaning, maintenance, inspection and well completion manipulation.
Les mer om Brønnkomplettering og Intervensjon
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jan Aage Aasen
Andre valgemner 3. semester
Reservoar Geomekanikk År 2 / Semester 3
Evaluation of in situ reservoir mechanical behaviour requires relevant input data. In addition to the fundamentals of geomechanics (theories of elasticity and failure mechanics, borehole stresses, and acoustic wave propagation), a major part of this course will thus include the important task of obtaining parameters that are relevant for geomechanics field application, be it from laboratory tests or from analyses of field data.
Les mer om Reservoar Geomekanikk
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Raoof Gholami
Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører År 2 / Semester 3
This course teaches the skills required for a key component of an Engineer's job - creating value by making decisions that yield optimal returns on the allocation of human and financial resources. Engineers perform technical work to support the business objectives of the organization they work for (corporation, government). It is therefore important that they understand that business because it will influence the judgments they make.
Economic evaluations provide the main source of the organization's information by which investment and operational decisions are made regarding the most effective use of resources. There are many subtleties and assumptions that underlie the apparently straight-forward economic calculations that are often seen. Consequently, a fundamental understanding of the concepts behind economic evaluation and of techniques for performing them within a petroleum context, are essential skills.
The many uncertainties inherent to the offshore business create considerable uncertainty in the value that can be realized from resource-allocation decisions. Consequently, there will be a strong emphasis on evaluating the impacts of uncertainty, managing its resultant risks and planning to exploit its up-side potential.
Les mer om Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Oljefelt produksjonskjemi År 2 / Semester 3
EMNET ER AVLYST FOR HØST-TERMIN 2020.

Emnet skal lære om kjemiske prosesser, kjemiske problemer og kjemiske behandlinger som er brukt i produksjonsfasen av olje- og gassfelt, både på land og offshore. Dette inkluderer noen brønnstimuleringsmetoder, problemer med strømning i brønn og rørledninger og prosesseringsproblemer. Miljø aspekter vil også bli diskutert.
Les mer om Oljefelt produksjonskjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Praksisarbeid År 2 / Semester 3
Praksisarbeid / Utplassering / studentprosjekt
Les mer om Praksisarbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Øystein Arild
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3
Spesialisering i Reservoarteknologi
Anbefalte valgemner 2. semester
Metoder for økt oljeutvinning År 1 / Semester 2
Teknikker for økt oljeutvinning (IOR) anvendes i stor grad i oljeindustrien for å minimalisere restolje ved slutten av produksjonen. Det er flere slike metoder tilgjengelig i dag, som anvendes etter primærproduksjon og/ eller etter sekundær vanninjeksjon for økt utvinning. Hvert oljefelt representerer en unik anledning og situasjon, som krever en grundig vurdering av flere faktorer, som for eksempel formasjonens egenskaper (bergart og fluider), feltkarakteristikker (dybde, plassering, størrelse etc.), restriksjoner mhp. drift, tilgang og pris på injeksjonsfluider og deres interaksjon med formasjonens bergart og fluider som en ingeniør må ta hensyn til; utvelging av metode, studier og analyser før avgjørelse, basert på sunne tekniske og økonomiske kriterier, som IOR-metoden bør inneholde for å gi maksimum utvinning fra et gitt ressursgrunnlag.
Les mer om Metoder for økt oljeutvinning
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ingebret Fjelde
Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser År 1 / Semester 2
The course gives an introduction to the theory and applications of partial differential equations for modelling transport processes, with a particular focus on hyperbolic conservation laws. The structure of wave phenomena inherent in such models will be discussed, both for a scalar conservation law as well as systems. Furthermore, principles for the design and use of numerical methods to solve such models are presented. Examples of such models for different applications are also discussed.
Les mer om Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Steinar Evje
Reservoarkjemi År 1 / Semester 2
Vanninjeksjon er den mest brukte metoden for å gi trykkstøtte og å fortrenge oljen i reservoaret. Den kjemiske sammensetningen av ioner i injeksjonsvannet kan forårsake saltutfellinger (scale) i reservoaret og i produksjonsbrønn, påvirke formasjonsstyrke/stabilitet og påvirke reservoarfuktingen som vil influere på oljeutvinning. Reservoarkjemisk forståelse er derfor svært viktig for å forhindre at injektivitet eller produktivitet forringes og for at oljeutvinningen optimaliseres.
Les mer om Reservoarkjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Skule Strand
Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning År 1 / Semester 2
Students will learn, get familiar, and apply the following concepts:
  • Closed Loop Reservoir Management
  • Big Loop Model conditioning
  • Multidisciplinary way of thinking
  • Integrated workflows

The course will introduce an integrated reservoir management workflow that starts with seismic and ends with the field development planning.
Les mer om Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Remus Gabriel Hanea
Andre valgemner 2. semester
Geostatistical Modeling År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Automatisert boring og modellering År 1 / Semester 2
Kurset i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.
Les mer om Automatisert boring og modellering
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jan Einar Gravdal
Utveksling 2. eller 3. semester
Utveksling - 30 SP År 1 / Semester 2
Anbefalte valgemner 3. semester Reservoarteknologi
Modeling for Decision Insight År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Reservoarsimulering År 2 / Semester 3
Advanced reservoir simulation, theory and practical work.
Les mer om Reservoarsimulering
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Pål Østebø Andersen
Formasjonsevaluering År 2 / Semester 3
- Formation evaluation (~50% of content) based on data from logs, cores and WL/well tests for evaluation of lithology, reservoir quality, volume of hydrocarbons, and segmentation/barriers.
- Special Core Analysis (~20% of content) for determination of relative permeability and capillary pressure.
- Well testing (~30% of content) for analysis of test data from oil and gas wells, including data from wireline-based operations, and standard methods of practical applications of the theory to determine reservoir and well parameters from test data.
Les mer om Formasjonsevaluering
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Pål Østebø Andersen
Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører År 2 / Semester 3
This course teaches the skills required for a key component of an Engineer's job - creating value by making decisions that yield optimal returns on the allocation of human and financial resources. Engineers perform technical work to support the business objectives of the organization they work for (corporation, government). It is therefore important that they understand that business because it will influence the judgments they make.
Economic evaluations provide the main source of the organization's information by which investment and operational decisions are made regarding the most effective use of resources. There are many subtleties and assumptions that underlie the apparently straight-forward economic calculations that are often seen. Consequently, a fundamental understanding of the concepts behind economic evaluation and of techniques for performing them within a petroleum context, are essential skills.
The many uncertainties inherent to the offshore business create considerable uncertainty in the value that can be realized from resource-allocation decisions. Consequently, there will be a strong emphasis on evaluating the impacts of uncertainty, managing its resultant risks and planning to exploit its up-side potential.
Les mer om Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Andre valgemner 3. semester Reservoarteknologi
Utvikle Forskningsferdigheter År 2 / Semester 3
Reservoar Geomekanikk År 2 / Semester 3
Evaluation of in situ reservoir mechanical behaviour requires relevant input data. In addition to the fundamentals of geomechanics (theories of elasticity and failure mechanics, borehole stresses, and acoustic wave propagation), a major part of this course will thus include the important task of obtaining parameters that are relevant for geomechanics field application, be it from laboratory tests or from analyses of field data.
Les mer om Reservoar Geomekanikk
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Raoof Gholami
Spesialisering i Produksjon- og prosessteknologi
Obligatoriske emner 2. semester
Oil and Gas Production År 1 / Semester 2
The course contain items of geoscience, sources of petroleum and petroleum reservoirs, gas- and oil characteristics and PVT, material balance, reservoir flow, wellbore flow, gas injection, depletion and petroleum field production.
Les mer om Oil and Gas Production
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Runar Bøe
Prosessimulering År 1 / Semester 2
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Runar Bøe
Oil- and Gas Value Chain År 1 / Semester 2
The course will provide a comprehensive knowledge over the entire oil and gas value chain. Course modules will cover summary of the entire oil and gas value chain, oil and gas market characteristics including key environmental issues, oil and gas trading systems, The Norwegian Gas Transport System including regulatory and technical conditions, industrially important gas conversion processes, and industrial oil refining processes. Field trips will be included in the course such that the students could obtain deep understanding on the industrially important oil and gas processes.
Les mer om Oil- and Gas Value Chain
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Zhixin Yu
Anbefalte valgemner 3. semester
Gas Conversion and Oil Refining År 2 / Semester 3
This course will provide a comprehensive overview of heterogeneous catalytic science and technology for gas conversion and oil refining applications. Course modules will cover the preparation and mechanistic characterization of heterogeneous catalyst systems, kinetics of catalyzed reactions, adsorption and surface reactions. An introduction to heterogeneous catalysis in various oil and gas-related applications, such as syngas production, methanol synthesis, gas to liquid technology, oil refining, CO2 conversion and utilization, etc. will be discussed. Emphasis will be placed on understanding the design and properties of hierarchical nanostructures that are applied in advanced oil and gas reaction engineering. This course will also provide the engineering students with necessary background for understanding various nanomaterials characterization techniques, including adsorption/desorption isotherms, X-ray diffraction, electron microscopy, etc.
Les mer om Gas Conversion and Oil Refining
Studiepoeng: 10
Oil- and Gas Processing and LNG År 2 / Semester 3
This course will provide the students with a comprehensive understanding of the principles and essential technologies for the purification of natural gas for the purpose of fuel, and the entire technology scope of the LNG industry including liquefaction process, storage, transportation, and the major equipment used in the manufacture of LNG.
Les mer om Oil- and Gas Processing and LNG
Studiepoeng: 10
Fra gass til elektrisitet og varme År 2 / Semester 3
Energikonvertering, varmeoverføring, systemstudier og forbrenningsteknikk
Les mer om Fra gass til elektrisitet og varme
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mohsen Assadi
Måling og kontroll i Petroleum Engineering År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Rune Wiggo Time
Andre valgemner 3. semester
Flerfasestrømning i rør År 2 / Semester 3
"PET 650 - Advanced Multiphase flow" is a combined theory and project course, going deeper into the topic than in the course PET505 which combines directional drilling and well flow dynamics. Theory is based on lectures and the compendium "Multiphase Flow in Pipes, Wells and Open Systems" by Prof. Rune W. Time. The potential scope of this course is much wider in applications than PET505. Depending on discussions with the participating students, the topics may range from sedimentology related issues, hydrology, porous media flows, drilling, flow in pipelines, and even climate issues. The projects may also be selected from a wider range of applications, and will be agreed between student and teacher. Both theoretical/ numerical (simulation) and experimental laboratory projects are available. The projects can be used as introductory pre-projects for the MSc project.
Les mer om Flerfasestrømning i rør
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Rune Wiggo Time
Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører År 2 / Semester 3
This course teaches the skills required for a key component of an Engineer's job - creating value by making decisions that yield optimal returns on the allocation of human and financial resources. Engineers perform technical work to support the business objectives of the organization they work for (corporation, government). It is therefore important that they understand that business because it will influence the judgments they make.
Economic evaluations provide the main source of the organization's information by which investment and operational decisions are made regarding the most effective use of resources. There are many subtleties and assumptions that underlie the apparently straight-forward economic calculations that are often seen. Consequently, a fundamental understanding of the concepts behind economic evaluation and of techniques for performing them within a petroleum context, are essential skills.
The many uncertainties inherent to the offshore business create considerable uncertainty in the value that can be realized from resource-allocation decisions. Consequently, there will be a strong emphasis on evaluating the impacts of uncertainty, managing its resultant risks and planning to exploit its up-side potential.
Les mer om Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Oljefelt produksjonskjemi År 2 / Semester 3
EMNET ER AVLYST FOR HØST-TERMIN 2020.

Emnet skal lære om kjemiske prosesser, kjemiske problemer og kjemiske behandlinger som er brukt i produksjonsfasen av olje- og gassfelt, både på land og offshore. Dette inkluderer noen brønnstimuleringsmetoder, problemer med strømning i brønn og rørledninger og prosesseringsproblemer. Miljø aspekter vil også bli diskutert.
Les mer om Oljefelt produksjonskjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Malcolm Andrew Kelland
Praksisarbeid År 2 / Semester 3
Praksisarbeid / Utplassering / studentprosjekt
Les mer om Praksisarbeid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Øystein Arild
Utveksling 3. semester
Utveksling - 30 SP År 2 / Semester 3

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.