Obligatoriske emner
Foundations of risk analysis and governance År 1 / Semester 1
This course covers fundamental issues related to risk analysis and governance as a field and science, with emphasis on basic concepts and principles. Risk analysis here includes risk assessment, risk characterization, risk perception,risk communication, risk management, and policy relating to risk.
Les mer om Foundations of risk analysis and governance
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Terje Aven
Risiko, samfunn og styring År 1 / Semester 1
This course introduces students to key concepts in risk analysis and governance as a field and science. The course focuses on theories on risk, risk society, crisis, social construction, politics and power, culture, trust and relationships between science, technology and risk.
Les mer om Risiko, samfunn og styring
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Kenneth Arne Pettersen Gould
Økonomisk analyse i risikostyring År 1 / Semester 2
I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.
Les mer om Økonomisk analyse i risikostyring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Risk Management, Communication and Policy År 1 / Semester 2
The course addresses at a more advanced level the challenges and opportunities of developing effective risk management in the 24/7 media environment. It covers the critical aspects of risk perception and communication as key elements of risk management. The course also covers crucial implications for policy making and delivery. The course is based on assimilating the basic principles of risk perception and communication and applying those principles to real-life situations. Students will conduct an analysis of a defined problem and present their report to other students.
Les mer om Risk Management, Communication and Policy
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Frederic Emmanuel Bouder
Risikovurdering og beslutninger År 1 / Semester 2
Masteroppgave i Risikostyring og samfunnssikkerhet År 2 / Semester 3
The master thesis is an independent project in which the student shall apply the knowledge acquired during the studies to solve a given assignment. The assignment is normally carried out during the last semester of the studies. At this stage, the student will have acquired the knowledge and skills needed for accomplishing a relevant assignment in the studies.
Les mer om Masteroppgave i Risikostyring og samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 30
Course coordinator:
Frederic Emmanuel Bouder
Valgbare emner
Utvalgte tema innen risikostyring År 2 / Semester 3
I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle temaer innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider et akademisk essay om forhåndsdefinerte tema.
Les mer om Utvalgte tema innen risikostyring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roger Flage
Terrorsikring og resiliens År 2 / Semester 3
Sikkerhet kan defineres som evnen til å forberede seg på, håndtere og komme seg tilbake fra trusler og kriser forårsaket av folks bevisste, forsettlige og ondsinnede handlinger, slik som terrorisme, sabotasje, organisert kriminalitet og hacking. Hovedmålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede uønskede handlinger. Emnet vil legge vekt på å gi studentene en forståelse av terrorisme og kriminelle angrep som fenomen, herunder årsaker, former og sikringstiltak. Studentene skal bli kjent med ulike strategier for forebygging og bekjempelse av tilsiktede uønskede handlinger herunder ulike risikostyringsverktøy og regelverk. Emnet skal gi studentene en innføring i temaene sikringskultur og sikringsrisikostyring. Emnet skal også gi innsikt i forhold som påvirker opplevelse av risiko og behov for beskyttelse, i tillegg til å gi innsikt i dilemmaer i forhold til sikringstiltak.
Les mer om Terrorsikring og resiliens
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sissel Haugdal Jore
Internasjonale humanitære kriser År 2 / Semester 3
Emnet er en fordypning i krisehåndtering og legger spesiell vekt på forebygging og respons basert på det såkalte DRR-konseptet.
Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å lære om eller forberede seg på eventuelle oppdrag i internasjonale humanitære kriser og katastrofer.
Emnet kan være nyttig for studenter som studerer endringsledelse, økonomi, helse- og sosialfag, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet.
Emnet undervises på engelsk. Dersom det bare er norsktalende studenter, undervises det på norsk.
Les mer om Internasjonale humanitære kriser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kristin Sørung Scharffscher
Beslutninger i kriser År 2 / Semester 3
Emnet kan være nyttig for studenter som studerer/velger fordypningsretninger i risikostyring, økonomi, endringsledelse, helsefag, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet. Emnet vil legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.
Les mer om Beslutninger i kriser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Riana Steen
Energy, Societal Safety and Sustainable Development År 2 / Semester 3
Dette kurset fokuserer på det komplekse forholdet mellom klimaendringer, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling. Spesiell vekt legges på å forstå dilemmaer relater til global mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i lys av bærekraftig utvikling. Kurset fremhever hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer og hvordan kriser, risiko og (u)bærekraftig utvikling henger sammen.
Les mer om Energy, Societal Safety and Sustainable Development
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Odd Einar Falnes Olsen
Velg ett emne i 1. semester
Numerisk modellering År 1 / Semester 1
Emnet er delt i to deler. Del I gir en innføring i numerisk matematikk, med grunnleggende teori og metoder for løsning av numeriske beregningsoppgaver med og uten bruk av datamaskin. Del II er et datalaboratoriekurs som gir en innføring i praktisk bruk av datamaskiner til vitenskapelige og tekniske beregninger.
Les mer om Numerisk modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Anders Tranberg
Philosophy of Science and Research Methods År 1 / Semester 1
This course approaches science from different angles: The philosophy of science, including various topics related to science and the environment, and methods applied in social research, with an emphasis on research design. The overall aim is to present the current understanding of scientific activities, especially within the social sciences, and to stimulate critical thinking by examining a selection of original perspectives on science and the current state of the global environment and sustainable development.
Les mer om Philosophy of Science and Research Methods
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Tarjei Mandt Larsen
Velg ett emne i 2. semester
Økonomisk analyse i risikostyring År 1 / Semester 2
I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.
Les mer om Økonomisk analyse i risikostyring
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Infrastruktur og sårbarhet År 1 / Semester 2
Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Kurset vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene får sin utforming.
Les mer om Infrastruktur og sårbarhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.