MENY

Risikostyring – master 2 år

Masterstudiet i risikostyring gir et sterkt faglig grunnlag og toppkompetanse innen risikostyring. Studieprogrammet har en internasjonal profil med studenter fra hele verden.
Dresskledd mann balanserer på line  mellom to høye hus. Bildet illustrerer masterstudiet i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

Risikostyring omfatter konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere og styre risiko.

Risikostyring er mye brukt i næringslivet/privat sektor, for eksempel i energi, petroleums- og prosessindustrien, innen bank/finans, og i IKT-sektoren; så vel som i offentlig sektor, for eksempel i by- og regionalplanlegging, i planlegging og drift av kritisk infrastruktur, og i helsevesenet.

Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk.
Information in english.

Masterprogrammet gir den kunnskapen, de ferdighetene og den grunnleggende tenkningen som er nødvendig for å tilnærme seg risiko og usikkerhet for å gi beslutningsstøtte. Sentrale temaer som dekkes er: Hva er risiko? Hva er usikkerhet? Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan analysere pålitelighet og tilgjengelighet? Hvordan vektlegge usikkerhet? Hvordan forstå føre-var-prinsippet og hvordan anvende det? Hvordan avgjøre hva som er akseptabel risiko? Hvordan balansere ulike hensyn, slik som helse, sikkerhet/sikring, miljøhensyn og økonomi? Hvordan anvende kost-nytte-  og kost-effektivitetsanalyser?

I tillegg til disse generelle temaene knyttet til risiko, kan du kombinere valgemner for å oppnå mer detaljert kompetanse innenfor spesifikke områder av risikostyring, for eksempel helhetlig risikostyring (ERM), eller innenfor spesifikke anvendelser, for eksempel teknisk eller offshore sikkerhet.

Studiet kan gjøre deg kvalifisert til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 25.08.2020