MENY

Risikostyring - master

Utvekslingssemester
3. semester (2. semester for Politecnico de Milano)

Studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om utdanningsløp. 


Faglig anbefalte læresteder

  • , Sverige
  • , Italia - (kun 2. semester)
  • , Italia
  • , Nederland


Nettverk
Nordtek er et nettverk som består av 22 utdanningsinstitusjoner i Norden som tilbyr ingeniørutdanninger på mastergradsnivå. For å søke om Nordtek-stipend må studenten ha bestått minimum 120 studiepoeng på søknadstidspunktet.

Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK nettverkene