MENY

Teknisk samfunnssikkerhet

Satsing på sikkerhet kan bidra til å redusere menneskelige, miljømessige og økonomiske tap ved ulykker og katastrofer. Vil du være med å bygge et sikrere og mer robust samfunn, bør du studere teknisk samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.
Nedrast bygning som følge av en katastrofe.

Dette er studiet for deg som ønsker å lære hvordan du gjennom bruk av ulike metoder som risiko- og sårbarhetsanalyser og andre planleggings-, styrings og beslutningsverktøy, kan bidra til å hindre at uønskede hendelser og hindre skadevirkningene hvis de likevel skjer.

Studiet vektlagger hvordan teknologi kan integreres i samfunnets kritiske systemer, og du studerer granskning av alvorlige hendelser.

En del av fagene er felles med det samfunnsvitenskapelige masterprogrammet i samfunnssikkerhet. Dette studiet kan også kvalifisere til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 26.06.2019