MENY

Barnehagelærer, arbeidsplassbasert (ABLU)

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Ønsker du å kunne arbeide samtidig som du studerer? Har du en arbeidsgiver i barnehagen som ønsker flere barnehagelærere og en barnehagelærerstudent som skal bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon? Da bør du søke arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).
Barnehagelærer, arbeidsplassbasert (ABLU)

Søknadsfrist utvidet til 22. april via lokalt opptak. (Velg Søknadsweb) 

Programplan for ABLU studieåret 2020-2021.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er en deltidsutdanning over fire år hvor størstedelen av studiet legges til egen arbeidsplass i barnehagen.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trygghet, trivsel og faglighet for barn i barnehagen. Det handler også om kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø og du vil få god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer. Studiet er krevende i sin allsidighet og legger vekt på faglig kompetanse gjennom forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær undervisning.

Målgruppen for utdanningen er assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som jobber i barnehage i Rogaland. Det er en forutsetning at studentene har avsatt 40% av heltidsstilling til studiene og har en arbeidstilknytning i 40-60% stilling gjennom hele studiet.

Det er videre krav om at studenten har sammenlagt minimum 2 års arbeidspraksis fra barnehage. Barnehagen skal trekkes inn som en viktig læringsarena for studenten, og det forutsettes derfor et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Arbeidsgiver skal stille med en mentor i barnehagen som kan følge opp studenten mellom samlingene. Dette kan være en kollega som har barnehagelærerutdanning.

ABLU skal på denne måten også bidra til kompetanseutvikling for hele personalgruppen og styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom økt oppmerksomhet på faglige problemstillinger. Barnehageeier og barnehagens ledelse må derfor samarbeide med UiS for å legge til rette for studentenes deltakelse og gjennomføring av studiet.  

Arbeidsformene varierer mellom studentens eget arbeid, besøk av faglærere, regionale samlinger, nettmøter og samlinger på UiS. I tillegg vil det til sammen gjennomføres 95 dager veiledet praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole.

Mer informasjon om studiets oppbygging, emnebeskrivelse, opptakskrav og lenke til søknadsskjema etc. vil bli lagt ut snart.

Studiet starter høsten 2020, under forutsetning av endelig godkjenning. 

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskapmaster i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 05.05.2020