MENY

Ta en lærerutdanning ved UiS

En god lærer er avgjørende i et kunnskapssamfunn. En engasjerende lærer skaper også iver etter å lære mer. Universitetet i Stavanger tilbyr lærerutdanninger innenfor alle trinn i opplæringen; barnehagelærer, grunnskolelærer og lektor i videregående skole.

Læreryrket er aktivt og varierende, hektisk og givende. Som lærer vil du få mulighet til å påvirke og prege menneskers liv på en positiv måte. En god lærer bidrar til at barn og unge klarer å tilegne seg nødvendig lærdom. En virkelig god lærer skaper også iver etter å lære mer.

Hos oss kan du velge mellom flere lærerutdanninger, og dermed ulike måter å praktisere læreryrket på. Det vil være behov for flere hundre nye lærere hvert år de neste ti årene. Du vil derfor være svært ettertraktet i arbeidslivet.

Lærerutdanninger skal dekke behovet samfunnet har for kvalifiserte lærere i alle fag, fagområder og på alle nivå. Hvis du er opptatt av å skape et godt læringsgrunnlag for de aller minste barna, kan en treårig barnehagelærerutdanning være det rette for deg. Studiet kan også tas på deltid over fire år.

Ønsker du å jobbe som lærer i barne- eller ungdomstrinnet, bør du vurdere grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn eller grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn, som er femårige masterutdanninger, der du blir lektor. Er du allerede lærer, kan du bygge på din utdanning ved å ta mastergrad i utdanningsvitenskap. UiS tilbyr også en femårig lektorutdanning for 8.–13. trinn.