MENY

Barnehagevitenskap master

Revidert master med 3 profiler! Er du barnehagelærer og ønsker å styrke den faglige kompetansen din for å heve kvaliteten i barnehagen? Vil du ruste deg som leder og bidra til å forme framtidens barnehage? Da er master i barnehagevitenskap noe for deg!

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Etter fullført studium tildeles kandidaten tittelen Master i barnehagevitenskap, og du sitter igjen med høy faglig kompetanse. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt forskningsmiljø på barnehagefeltet.

Organisering av studiet
Mastergradsstudiet har et omfang på 120 studiepoeng fordelt over to år. Studiet er et samlingsbasert og nettstøtta heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Den nettstøtta delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav individuelt og i grupper. Det er også mulig å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet.

Du kan velge mellom tre spennende profiler, som er svært relevante i dagens barnehage:

Profil velges ved søknad til opptak på mastergradsstudiet. Se under målgruppe og opptakskrav for nærmere informasjon.

Emnet PVE100, videreutdanning for praksislærere i profil 2, er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir. De som ønsker denne profilen må derfor søke opptak på PVE100 innen 1.mars på Udir sine sider. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Tilsvarende finansieringsordning gjelder søkere til profil 3. De må søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring, VBS201, innen 1.mars på Udir sine sider via denne linken.

Søkere som tidligere har gjennomført og bestått et av disse videreutdanningstilbudene eller tilsvarende på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet.

Formål
Et overordna mål med Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet. 

Samarbeid
Som et universitet med eget institutt for barnehagelærerutdanning og tre nasjonale barnehagerelevante forskningssentre – FILIORUM senter for barnehageforskning, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret – har Universitetet i Stavanger som intensjon å bidra til økt fokus og satsing på barnehageforskning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Internasjonalisering
Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning. I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUM der både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler (se menyvalget Utvekslingsmuligheter)

Målgruppe og opptakskrav
Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er rettet mot barnehagelærere og andre som har en relevant bachelorgrad, dvs.:
         Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning
        
Annen relevant utdanning på bachelornivå

Vi gjør oppmerksom på at masterstudiet er under revisjon. Informasjonen som ligger under menyvalget "Studieplan og emner" og "Hva lærer du" gjelder foreløpig den gamle studiemodellen. Oppdatert informasjon kommer.  

 

Les mer:

 

 

Barnehagelærer og barn

Kilde: CP Publisert 12.01.2020