MENY

Barnehagevitenskap master

Revidert master med 3 profiler! Er du barnehagelærer og ønsker å styrke den faglige kompetansen din for å heve kvaliteten i barnehagen? Vil du ruste deg som leder og bidra til å forme framtidens barnehage? Da er master i barnehagevitenskap noe for deg!

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt forskningsmiljø på barnehagefeltet. UiS har tre nasjonale barnehagerelevante forskningssentre; FILIORUM senter for barnehageforskning, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. 

Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Nett-delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav, individuelt og i grupper.

Det er også mulig å ta masteren over et lengre tidsløp, gjennom å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet. Se mer informasjon under "Opptakskrav". 

Du kan velge mellom tre profiler etter opptak til studieprogrammet:

Les mer om hver enkelt profil under "Studieplan og emner". 

Hvordan søker jeg? 

Dersom du ønsker opptak på profil 2 eller 3 må du søke opptak via Utdanningsdirektoratet (Udir) i tillegg til å søke om opptak på masteren på UiS. 

De som ønsker opptak på profil 2, Ledelse og veiledning i barnehagen, må også søke opptak til emnet PVE100, Viderereutdanning for praksislærere, som er et videreutdanningstilbud som finansieres av Udir. Søknadsfristen til dette emnet er 1. mars 2020. Det må søkes på Udir sin nettside. Søk her.

Tilsvarende må de som ønsker opptak på profil 3, Kommunikasjon og språk i barnehagen, søke opptak til Barns språkutvikling og språklæring (VBS210), innen 1. mars på Udir sine sider via denne linken.

Søkere som tidligere har gjennomført og bestått emner på masternivå innenfor ett av disse videreutdanningstilbudene eller tilsvarende studier på masternivå, kan søke om innpass til den aktuelle profilen i masterstudiet. Dette gjøres etter opptak.

Et overordna mål med Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet. 

Les mer:

Barnehagelærer og barn

Kilde: CP Publisert 25.02.2020