MENY

Idrettsvitenskap – master

Med master i idrettsvitenskap kan du arbeide som trener, leder eller rådgiver i organisasjoner knyttet til Norges Idrettsforbund. Studiet gir muligheter innen offentlig sektor (lærer i skolen – forutsatt undervisningskompetanse) og rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid. Masterprogrammet er samlingsbasert, og gir deg derfor muligheten til å kombinere jobb og utdanning.
Studenter i aksjon under en time i gymsal. Illustrasjonsbilde for idrett/kroppsøvingsfaget.

Master i idrettsvitenskap gir deg økt teoretisk og forskningsbasert kunnskap innenfor arbeidsområdet idrett og fysisk aktivitet. Hovedfokus er rettet mot sentrale faktorer knyttet til læring av og prestasjonsutvikling i idrettslige aktiviteter.

Du kvalifiseres i aktuelle idrettsvitenskapelige metoder og analyser, og studiet skal fremme evner til kritisk faglig refleksjon. Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor det valgte fordypningsområdet.

Masterstudiet i idrettsvitenskap gir deg verktøy som kan gi barn og unge reelle læringsmuligheter innenfor idrett, og grunnlag for varig bevegelsesglede.

I tillegg vil utdanningen kunne brukes i privat sektor – kommersiell undervisning/rådgiving knyttet mot treningsbransjen, turisme eller helsefremmende og forebyggende tiltak. Dersom du tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter fullført studieløp, vil du få kompetanse til å undervise i kroppsøving i skolen.

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 31.01.2020