MENY

Spesialpedagogikk – master

Barnehagelærere og lærere i skolen skal ivareta et stort mangfold. I møte med dette mangfoldet har både barnehagelærere og lærere behov for kunnskap og kompetanse innenfor en rekke områder. Studer spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger og bli undervist av noen av landets ledende fagfolk på området!
Lærer foran tavle med elever-Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10, Lærer, Universitetet i Stavanger

Spesialpedagogisk kompetanse er viktig i tilrettelegging av det ordinære tilbudet og kan redusere behovet for spesialundervisning. Samtidig er spesialpedagogisk kompetanse en forutsetning for å kunne gi barn og unge god spesialpedagogisk hjelp til rett tid.

Du vil ha fordel av et spennende samarbeid mellom tre sterke fagmiljøer på UiS; Institutt for
grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk og idrett og de to nasjonale forskningssentrene; Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 26.11.2019