MENY

Spesialpedagogikk – master heltid

Ønsker du å fordype deg i de forskjellige praktiske og teoretiske problemstillinger i spesialpedagogikk: Hvordan kan vi skape et inkluderende klassemiljø? Hvordan arbeider vi med barn som har lese- og skrivevansker? Hvordan støtter vi barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker?
Lærer foran tavle med elever-Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10, Lærer, Universitetet i Stavanger

Har du etter noen år i arbeidslivet lyst til å utdype kunnskapen din i forskjellige spesialpedagogiske fagområder? Eller ønsker du å kvalifisere deg ytterligere etter endt utdanning innenfor et fag som er sterkt etterspurt på arbeidsmarkedet? Da kan en master i spesialpedagogikk være det rette studiet for deg! Masterstudiet tilbys også som samlingsbasert deltid.

Med en master i spesialpedagogikk vil du være rustet til en rekke spennende oppgaver relatert til barn og unges utvikling og læring. Du vil være rustet til en rekke spennende oppgaver knyttet til barn og unges utvikling og læring i barnehage og skole og innenfor helse- og omsorgssektoren. Studiet kvalifiserer for å søke stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT.

Sterke fagmiljø

Masterprogrammet tilbys i tett samarbeid mellom tre sterke fagmiljøer på UiS: Institutt for grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk og idrett og de to nasjonale forskningssentrene; Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. Dette betyr for deg at du bli undervist av noen av landets ledende fagfolk på området!

Moduler

I det første studieåret introduseres de tre fagmiljøene i et introduksjonsemnet. Dette emnet er organisert i tre moduler. Modulen «Inkluderende pedagogikk» belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan redusere ekskludering ved å arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle barn og unge innenfor fellesskapet.

Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. I modul «Innovasjonsarbeid i barnehage og skole» formidles kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.

Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Derfor tar modulen «Forebygging av lese- og skrivevansker» for seg hvordan andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole.

Fordypning

Etter første semester velger heltidsstudentene fordypning innenfor ett av følgende fagområder:

  • Inkluderende pedagogikk
  • Læringsmiljø og adferd
  • Lese- og skrivevansker

Studenten tar to emner (á 15 sp) innenfor det valgte fagområdet og skriver masteroppgaven innenfor dette fagområdet.  I tillegg velger studenten to emner (á 15 sp) innenfor de andre fagområdene. Slik studiet er organisert, legges det til rette for fordypning og bredde innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.

Før du går i gang med skrivingen av masteroppgaven vil du få en grundig innføring i forskningsmetoder og forskningsetikk.

Samlingsbasert

Studiet er samlingsbasert og tilbys både på heltid (2 år) og deltid (4 år), dette for at studenter skal kunne kombinere jobb og utdanning,

Emnene er organisert som samlingsbaserte studium med nettstøtte. I hvert emne arrangeres det opptil to samlinger per semester, og hvilke uker som blir samlingsuker blir publisert i god tid før studiestart. Det blir lagt til rette for varierte arbeidsmåter som individuelt arbeid, gruppearbeid, multimediale presentasjoner og veiledning for å støtte din læring.

Det er ikke lagt opp til praksis i studiet.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 05.02.2020