MENY

Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU

For å kvalifisere til PPU må du ha minst 60 studiepoeng innenfor et fag som UiS tilbyr som fagdidaktikk.

Engelsk
60 studiepoeng som inneholder minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner.

 

Fremmedspråk
60 studiepoeng i enten tysk, fransk eller spansk. Minimum 20 studiepoeng i språklige emner og minimum 20 studiepoeng innenfor litteraturemner. I enkelte tilfeller kan emner i kultur/samfunnsfag godkjennes i stedet for litteraturemner.

 

Historie og samfunnsfag
Her kan historie, samfunnskunnskap og geografi inngå.

Fagkrav i historie: 60 studiepoeng historieemner, som omfatter blant annet europeisk historie.

Samfunnskunnskap: 60 studiepoeng innenfor sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi eller en kombinasjon av disse som til sammen utgjør 60 studiepoeng.

Geografi: 60 studiepoeng geografiemner som omfatter både samfunnsgeografi og naturgeografi.

Det kan godkjennes 50 studiepoeng innen disse fagene + 10 studiepoeng innen kriminologi, samfunnsøkonomi, utviklingsstudier, kjønnsstudier eller samfunnsfaglig teori og metode. Fag som psykologi, juss, bedriftsøkonomi, administrasjon, ledelse utelukkes.

 

Matematikk
60 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk. Alle UiS-emner med MAT eller STA i kurskoden kan benyttes så lenge det ikke er overlapp. Inntil 10 studiepoeng innen informatikk kan vurderes.

 

Norsk
60 studiepoeng som inneholder minst 20 studiepoeng nordiske språkemne og 20 studiepoeng nordisk litteratur. Studenten må ha avlagt eksamener på både nynorsk og bokmål, eller på annen måte dokumentere at begge målformene beherskes.

 

Religion
60 studiepoeng som inneholder minst 30 studiepoeng innen studier av en eller flere religioner eller religionsfaglige emner. De resterende kan være innenfor idehistorie, filosofi eller andre emner som er klart relevant for undervisning i filosofi, etikk eller livssyn. Dersom mer enn 40 studiepoeng er studier bare innenfor samme religion må det foretas en individuell vurdering av kompetansen.

 

Naturfag
60 studiepoeng fra minst to av naturvitenskapene fysikk, kjemi, biologi eller geologi. Emner innen følgende tema godkjennes:

Fysikk: astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk, statikk

Kjemi: organisk kjemi, fysikalsk kjemi, biokjemi, analytisk kjemi

Biologi: botanikk, zoologi, økologi, ferskvannsbiologi, evolusjonsbiologi, genetikk, ernæring, miljøfag, bioteknologi

Geologi: geofag, naturgeografi, metrologi, geofysikk, oceanografi, hydrologi

Vitenskapsteori/forskningsmetode kan utgjøre maksimum 10 studiepoeng i opptaksgrunnlaget. Søkere fra profesjonsstudier må kunne dokumentere formell kompetanse i vitenskapsteori/forskningsmetode i tillegg til 60 studiepoeng i naturfag.

 

Kroppsøving
60 studiepoeng. Søkere med bachelorgrad i kroppsøving må ha minst 120 studiepoeng i fordypning. Opptak på grunnlag av bachelorgrad forutsetter gjennomsnittskarakter C eller bedre.

 

Medier og kommunikasjon
60 studiepoeng innen medier og kommunikasjon, massekommunikasjon eller filmvitenskap.

 

Økonomisk-administrative fag
60 studiepoeng innen samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomiske fag. Bedriftsøkonomiske fag kan omfatte emner i økonomistyring, økonomi og ledelse, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, service og samferdsel.

 

Forming, kunst og håndverk
60 studiepoeng innen kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag. Søkere med bachelorgrad innen kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag må ha 120 studiepoeng i fordypning. Opptak på grunnlag av bachelorgrad forutsetter gjennomsnittskarakter C eller bedre.