MENY

Praktisk-pedagogisk utdanning – samlingsbasert, deltid

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan en samlingsbasert variant av praktisk-pedagogisk utdanning på deltid ved Universitetet i Stavanger være noe for deg.

Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning. Det er to samlinger per semester. Samlingssted er i hovedsak Universitetet i Stavanger, campus Ullandhaug, eller et annet sted sentralt i Stavanger etter nærmere avtale.

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner i grupper, seminarer, studentpresentasjoner og nettbasert undervisning. Det forutsettes at studentene møter forberedt til samlingene og deltar i gruppeaktiviteter og faglige drøftinger både på campus og digitalt. Det er obligatorisk tilstedeværelse på 80 prosent av samlingene per emne.

Lærer å engasjere

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene. Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene.

Du tar i tillegg 30 studiepoeng i fag- eller yrkesdidaktikk innenfor en allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. Som en del av utdanningen får du tolv uker veiledet praksis og dermed tilegnet deg erfaring i reelle undervisningssituasjoner.

Planlegge og vurdere undervisning

Du vil lære om utviklingen av skolen i det norske samfunnet og om utdanningens idégrunnlag. Ved fullført PPU skal du kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Med yrkesfaglig PPU er du kvalifisert for undervisning på trinn 8-13.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

To praksisperioder

I løpet av studiet er det to obligatoriske perioder med til sammen tolv uker veiledet og vurdert praksis både på ungdomstrinnet og i videregående skole (6 + 6 uker). Studenter som er tilsatt i skolen kan søke om å ha en praksisperiode på egen arbeidsplass.

Ønsker du praksis utenfor Rogaland må du skaffe praksisplass og praksislærer selv. 

Du er kanskje også interessert i:

 

 


Kilde: CP Publisert 18.12.2019