Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, allmenne fag
Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis
Læring og pedagogisk virksomhet År 1 / Semester 1
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Torbjørn Waaland
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 1 / Semester 2
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Praksis del 1 - 6 uker År 1 / Semester 2
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 1 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Praksis del 2 - 6 uker År 2 / Semester 4
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner og under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 2 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)
Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid År 2 / Semester 3
Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.
Les mer om Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Praksiskoordinator:
Lene Båkind Sollie
Engelsk fagdidaktikk del 1 År 2 / Semester 3
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Lene Båkind Sollie
Norsk fagdidaktikk del 1 År 2 / Semester 3
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget med vekt på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Faglærer:
Bente Stausland Skartveit
Matematikk fagdidaktikk del 1 År 2 / Semester 3
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Siri Ovedal-Hakestad
Naturfag fagdidaktikk del 1 År 2 / Semester 3
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 År 2 / Semester 3
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Siri Elisabeth Espeland
Engelsk fagdidaktikk del 2 År 2 / Semester 4
Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.
Les mer om Engelsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Torill Irene Hestetræet
Norsk fagdidaktikk del 2 År 2 / Semester 4
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget med vekt på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.
Les mer om Norsk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Praksiskoordinator:
Lene Båkind Sollie
Matematikk fagdidaktikk del 2 År 2 / Semester 4
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.
Les mer om Matematikk fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Siri Ovedal-Hakestad
Naturfag fagdidaktikk del 2 År 2 / Semester 4
Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.
Les mer om Naturfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Frode Skarstein
Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 År 2 / Semester 4
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen.
Les mer om Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2
Studiepoeng: 7.5
Emneansvarlig:
Siri Elisabeth Espeland
Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, yrkesfag
Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk
Læring og pedagogisk virksomhet År 1 / Semester 1
Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.
Les mer om Læring og pedagogisk virksomhet
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Torbjørn Waaland
Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid År 2 / Semester 3
Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.
Les mer om Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Praksiskoordinator:
Lene Båkind Sollie
Praksis del 2 - 6 uker År 2 / Semester 4
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner og under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 2 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Skolens og lærerens verdier og oppgaver År 1 / Semester 2
Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.
Les mer om Skolens og lærerens verdier og oppgaver
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Kirsten Johnsen
Praksis del 1 - 6 uker År 1 / Semester 2
I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Les mer om Praksis del 1 - 6 uker
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Kristin Henanger Haugen
Yrkesdidaktikk- 15 SP
Spesiell yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag År 2 / Semester 4
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen helse- og oppvekstfag med hovedfokus på videregående skole.
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstfag
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Elisabeth Fløisand
Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon År 2 / Semester 4
Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen teknikk og industriell produksjon med hovedfokus på videregående skole.
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industriell produksjon
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Rune Frestad
Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag År 2 / Semester 4
Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen elektrofag med hovedfokus på videregående skole.
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Rune Frestad
Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk År 2 / Semester 4
Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen bygg- og anleggsteknikk med hovedfokus på videregående skole.
Les mer om Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggsteknikk
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Rune Frestad

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.