MENY

Småbarnspedagogikk deltid 1 år

Småbarnspedagogikk er et påbyggingsstudium på 30 studiepoeng lagt over to semestre. Studiet er ment for pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.
Småbarnspedagogikk gir innsikt i sentrale sider ved barnehagelærerens arbeidsområder.

Studiet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere. Småbarnspedagogikk kan, sammen med 30 studiepoeng Barnehagepedagogikk, gi kompetanse for tilsetting som pedagogisk leder i barnehage. Emnene går annethvert år. Neste opptak til Småbarnspedagogikk er høsten 2020.

Studiet småbarnspedagogikk er inndelt i fire emner:

  • De yngste barna i barnehagen og samfunnet
  • Det nære samspillet – sosialt samspill, utvikling og læring
  • Hverdagslivet – barns lek og kultur
  • Dokumentasjon og samarbeid

Gjennom studiet får studentene kunnskap om nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg – som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker.    

Undervisning og praksis

Studiet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper.

Det er to uker obligatorisk praksis i emnet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.


Kilde: CP Publisert 25.03.2020