MENY

Veilederutdanning for praksislærere i barnehager

Er du praksislærer for studenter i barnehagen? Da er deltidsstudiet ved Universitetet i Stavanger noe for deg! Dette er et deltidsstudium som består av faglige samlinger og selvstudium.
Barnehagelærer sittende foran barnehagebarn. Bildet illustrere videreutdanningen Pedagogisk veiledning ved Universitetet i Stavanger.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehager er et videreutdanningstilbud innenfor feltet praksisveiledning. Tilbudet er praksisrettet og skal bidra til å kvalifisere praksislærere i barnehagelærerutdanningen til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i barnehagekontekst. Dette er i tråd med retningslinjene for barnehagelærerutdanningen.

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Undervisningen består av faglige samlinger og selvstudium slik at man kan studere og delvis være i jobb samtidig. Barnehageeier kan ved søknad til UDIR, få dekket opp for vikarutgifter. Det tilbys tre samlinger à to dager hvert semester, til sammen 12 dager. Studiestedet er Universitet i Stavanger, campus Ullandhaug. Emnet kan etter søknad gi innpass på masterstudier.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, § 2-2.

 

 

 

 

 


Kilde: CP Publisert 29.08.2019