MENY

Gjennomføring av opptaksprøver

Dersom Institutt for musikk og dans har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, og du i tillegg er formelt kvalifisert for opptak, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 10. Opptaksprøvene vil bestå av en utøvende prøve på hovedinstrument og et separat intervju.

Fløytestudenter fra Bjergsted Blåseensemble (foto: Morten Berentsen) Fløytestudenter fra Bjergsted Blåseensemble (foto: Morten Berentsen)

Repertoarkrav hovedinstrument (klassisk og jazz/improvisasjon)

Masterstudiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på 45 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. Programmet må bestå av ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet. Programmet må ellers være representativt og bør stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde.

På selve opptaksprøven må man spille ca. 25 - 30 minutter som juryen velger fra ditt foreslåtte prøvespillprogram.

Obligatorisk orienteringsmøte

Hver morgen i opptaksuken vil det bli holdt et orienteringsmøte. Du møter på orienteringsmøtet den dagen dine opptaksprøver skal gjennomføres. Møtet er obligatorisk for alle søkere til musikkstudier. Her vil det foruten viktig informasjon for prøvedagen, bli fremmøteregistrering ved opprop.

Intervju

Søkere som etter hovedinstrumentprøven blir funnet kvalifisert vil gå videre til et separat intervju samme ettermiddag/kveld. Hvilke søkere som blir funnet kvalifisert på sitt hovedinstrument vil annonseres ved oppslag i foajeen. Finner du ikke ditt navn på listen har du dessverre ikke blitt kvalifisert etter din hovedinstrumentprøve, og du går dermed ikke videre til intervju.

På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.
Det er satt av cirka 10 minutter til selve intervjuet.

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Institutt for musikk og dans under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 20. desember.

Videre til informasjon om Resultat av opptaksprøvene