MENY

Gjennomføring av opptaksprøver

Dersom du søker om opptak til PPU på grunnlag av realkompetanse må du avlegge opptaksprøve.

Fløytestudenter fra Bjergsted Blåseensemble (foto: Morten Berentsen) Fløytestudenter fra Bjergsted Blåseensemble (foto: Morten Berentsen)

Repertoarkrav hovedinstrument (klassisk og jazz/improvisasjon)

Er du musikksøker må du informere oss om ditt prøvespillprogram i det elektroniske følgeskjemaet, samt last opp akkompagnementsnoter i SøknadsWeb. Utøvende krav vil være som for opptak til Videreutdanning i utøvende musikk (åpner i nytt vindu).
Dansesøkere vil få mer informasjon om prøven i egen e-post.
Dato for prøvespill/danseprøve vil bli tilsendt den enkelte realkompetansesøker.

Obligatorisk orienteringsmøte

Hver morgen i opptaksuken vil det bli holdt et orienteringsmøte. Du møter på orienteringsmøtet den dagen dine opptaksprøver skal gjennomføres. Møtet er obligatorisk for alle søkere til musikkstudier. Her vil det foruten viktig informasjon for prøvedagen, bli fremmøteregistrering ved opprop.

Intervju

Det kan bli krevd utøvende opptaksprøve og intervju som vurderingsgrunnlag for opptak.
Dersom det blir aktuelt med en utøvende prøve og/eller intervju vil du bli kontaktet av IMD. På intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål.

Dersom instituttet er usikker på dine norskkunnskaper vil du måtte gjennom et intervju, selv om kravene til norsk er oppfylt i form av opplastede attester.

NB! Studenter som ønsker å ta PPU i musikk som en del av det 4- årige bachelorprogrammet i utøvende musikk ved IMD vil bli prioritert.

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Institutt for musikk og dans under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 1. mars.

Videre til informasjon om Resultat av opptaksprøvene