MENY

Søknad med dokumentasjon

Søknad med nødvendig dokumentasjon må være registrert innen 1. mars.

Dette foregår i SøknadsWeb (lenke i nytt vindu), hvor du må laste opp følgende dokumenter: 

  • Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Bachelor i musikk/dans.
  • Vitnemål med oppnådd GSK (dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
  • CV (må inneholde en oversikt over egen erfaring og praksis som utøver, samt mulig erfaring fra arbeidslivet, type stilling, lengde og arbeidssted)
  • Dokumentasjon på norskkunnskaper (dersom du ikke har norsk som morsmål. Vi ber om bestått "Bergenstest", fullført NOMSA- program el.l.)
  • Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom bachelorpogrammet gjøres ferdig våren samme år, må bekreftelse fra studiested samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

NB! Dersom du søker om opptak til PPU på grunnlag av realkompetanse du avlegge opptaksprøve.
Er du musikksøker må du informere oss om ditt prøvespillprogram i det elektroniske følgeskjemaet, samt last opp akkompagnementsnoter i SøknadsWeb. Utøvende krav vil være som for opptak til Videreutdanning i utøvende musikk.
Dansesøkere vil få mer informasjon om prøven i egen e-post.
Dato for prøvespill/danseprøve vil bli tilsendt den enkelte realkompetansesøker.

Alle vedlegg du laster opp skal være i filformatet PDF. De må være originaldokumenter - ikke scann inn kopier. Bruk gjerne gratistjenesten Online2web dersom du ikke kan konvertere filer på din datamaskin.

Alle søkere må også fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings-e-posten etter at søknaden din er registrert i SøknadsWeb.

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert. Adresse: Institutt for musikk og dans, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger. Merk forsendelsen: Søknad IMD, samt søkernummer.

Dersom du ikke har mottatt kvitterings e-post fra IMD innen 7. mars må du sende e-post til musikk-dans@uis.no for å sjekke at din søknad har blitt registrert av SøknadsWeb.

Videre til neste steg

Tilbake til oversikten