MENY

Tilbud eller avslag

Opptaksmøte for musikkstudier avholdes mandag i uke 11.

Tilbud og avslag på søkt studieplass blir lagt inn i SøknadsWeb så snart som mulig etter endt opptaksmøte.

Tilbud med betingelser blir gitt via e-post.

Når alle tilbud og avslag er publisert i SøknadsWeb vil det bli lagt ut informasjon under Aktuelt for søkere til IMD på nettsiden.

Alle søkere som har avlagt utøvende prøver vil motta svar på søknad sendt på e-post fra saksbehandler, så snart som mulig etter at resultatene foreligger. E-posten inneholder mer informasjon vedrørende utfallet på din søknad.

Man takker ja eller nei til studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb dersom ingen betingelser er gitt.
For å takke ja eller nei til tilbud med betinget opptak må man sende mail til musikk-dans@uis.no.

Det blir sendt ut brev i forbindelse med svar på søknad, brevet blir sendt som vedlegg i e-post.

Det gis ikke informasjon om resultat etter opptaksprøver via telefon. Dersom du har spørsmål om ditt tilbud/ avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg på mail: musikk-dans@uis.no

Alle andre henvendelser vedrørende søknad og opptak gjøres på dagtid mellom 08.00 - 15.45 via oppgitt mail eller telefon 51 83 40 00.

Svarfrister våren 2016
Fristen for å takke ja eller nei til tilbudt studieplass er 15. april.

Det vises til IMD's opptaksreglement punkt 5.4

Hvis en søker ikke tar imot studieplass eller bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt tidsfrist, vil plassen bli tilbudt annen godkjent søker/ sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hoveddisiplin. Instituttleder avgjør hvilke søkere på ventelisten eller blant sekundærsøkerne som får tilbud om ledige plasser. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

Sekundære opptaksprøver
IMD har mulighet for å arrangere nye opptaksprøver i musikk dersom behovet viser seg for en jevnere instrumental besetning etter 15. april, når primæropptaket er unnagjort. De av søkerne som etter primæropptaket får betinget opptak, hvor forbeholdet er bestått ny prøve i teori og gehør, får muligheten til å avlegge prøven på nytt under sekundæropptaket. Tid og sted for prøvene vil som regel bli bestemt i begynnelsen av mai.

Det gjennomføres også sekundære prøver i dans dersom ikke studieplassene er fylt opp etter primæropptaket.

For de av søkerne som fullfører videregående skole våren 2016, vil tilbudet være betinget med forbehold om oppnådd GSK innen 1. juli. Attestert kopi av vitnemål må da sendes til instituttet senest innen den tid, dersom ikke vitnemålet blir lagt inn i norsk vitnemålsdatabase (NVB).