MENY

Matematikk og fysikk 5-årig master

Matematiske og fysiske modeller beskriver alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk blir aldri umoderne eller overflødig, og samfunnet vil alltid ha behov for gode matematikere og fysikere.

Matematikk og fysikk utgjør det fundamentale grunnlaget for alle teknologiske og naturvitenskapelige fag. Solid kompetanse i disse to basalfagene er etterspurt i stadig flere bransjer.

Studerer du matematikk og fysikk får du utallige muligheter for karriereveier. Med gode og brede grunnkunnskaper i matematikk og fysikk og kompetanse på kritisk, logisk og abstrakt tenkning, har du ferdigheter som trengs på mange ulike områder. Studiet legger også i stor grad opp til bruk av programmering og datamaskiner for å løse konkrete problemstillinger.

Det er mulig å kvalifisere til master i Applied Data Science og Computational Engineering etter tre år.


Matematikk

Innen matematikk vil du lære mange moderne og klassiske resultater i områder som geometri, analyse, statistikk, algebra og topologi – samt utforske sammenhenger mellom disse ulike områdene. Disse områdene, som jo er fascinerende i seg selv, er også underliggende fundamentet for all fremgang i naturvitenskap og teknologi.

Fysikk

Innen fysikk vil du studere grunnleggende fysiske teorier inkludert kvantemekanikk, relativitetsteori, mekanikk, kosmologi og partikkelfysikk. Disse teoriene har endret menneskehetens syn på verden og ledet til utallige teknologiske nyvinninger. God grunnkunnskaper i fysikk vil også være basisen for fremtidens teknologiutvikling.

Les mer: Framtidens yrker - romforsker

 

Les mer:

 

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 08.04.2020