MENY

Matematikk og fysikk 5-årig master

Moderne teknologi og vår forståelse av den verden vi lever i er basert på den vitenskapelige beskrivelsen av naturlige fenomener og avansert matematisk modellering. Vitenskapsfolk og ingeniører er utdannet til å utforske og undersøke disse fenomener for så å anvende denne viten til å utvikle ny teknologi.

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala.

Du vil ha en stor verktøykasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse.

Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i roller innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både den offentlige og private sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forskings- og utviklingsteams, særlig for de oppgaver som krevet meget avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.

Les mer: Framtidens yrker - romforsker

Noen matematikere og fysikere velger å spesialisere seg ytterligere gjennom en Ph.D. grad, andre får en karriere innenfor utdannelse, på videregående skolenivå, på høyskolenivå eller i andre typer formidling.

De første 6 semestre av studiet dekker alle de sentrale ferdigheter som en matematiker og fysiker trenger. Herunder mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, astrofysikk, kvantemekanikk, samt statistikk, videregående kalkulus, abstrakt algebra, differensialligninger og numeriske metoder.

Fra semester 7 velger studenten å spesialisere seg innenfor enten matematikk eller fysikk og i semester 8 velges et sett videregående valgemner.

Masterprosjektet i semester 9-10 gir mulighet for å anvende de tillærte ferdigheter på en konkret, ofte svært utfordrende, problemstilling innenfor moderne matematikk og fysikk. Her eksponeres studenten for noen av de mest avanserte metoder og ideer innenfor matematikk (algebraisk og differensialgeometri, topologi og funksjonsanalyse), for nye metoder innen dataanalyse (signalanalyse, maskinlæring og AI) og for dagens utforsking av Universets fundamentale egenskaper som benytter noen av verdens mest komplekse teknologi (CERN, ESRF, Gravitasjonsbølger, supercomputere).

Les mer:

 

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 16.12.2019