MENY

Energi, miljø og samfunn / Energy, Environment and Society - hva kan du bli?

Programmet er høyst relevant for både offentlig og privat sektor. Kunnskap om bærekraftig utvikling, energi og miljøutfordringer er forventet å øke kraftig i tiden fremover. En slik omstilling krever nye måter å tenke på, og arbeidsgivere i offentlig sektor, tenketanker, konsulentbyråer og næringsliv utforsker i økende grad ulike måter å realisere en omstilling til et lavkarbonsamfunn. På et felt i dynamisk utvikling vil ferdig utdannede masterstudenter innenfor energi, miljø og samfunn utgjøre en ressurs for både offentlig og privat sektor.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 15.08.2020