MENY

Energi, miljø og samfunn / Energy, Environment and Society - opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i samfunnsvitenskap eller historie. Følgende fagområder kvalifiserer for opptak: historie, hotell- og reiselivsledelse, samfunnsfag, sosiologi, psykologi, pedagogikk, sosialantropologi, just, statsvitenskap, administrasjon, økonomi eller tilsvarende fagområder.
Profesjonsrettede bachelorgrader innenfor politi, lærer, helsefag, sosialfag og journalistikk kvalifiserer for opptak.
Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på C.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Sist oppdatert: 11.08.2020