MENY

Energi, miljø og samfunn / Energy, Environment and Society

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og den mulige overgangen til et lavutslippssamfunn trigger politiske konflikter over hele verden. Hvordan blir samfunnet påvirket av utfordringer innen nye energisystemer?

Masterprogrammet stiller grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan være og hvordan en lavkarbonovergang kan se ut fra ulike perspektiver. Det finnes ikke tilsvarende tverrfaglige studietilbud med basis i samfunnsvitenskap i Norge.

Information in English: Energy, Environment and Society

Studiet gir deg en generell innsikt i energikonkrete utfordringer og miljøutfordringer. Studiet utforsker ulike aktører, interesser, oppfatninger og drivere ved en mulig overgang til et lavkarbonsamfunn med hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjoner av bærekraftig utvikling. Masterprogrammet er et viktig bidrag til forskningsnettverket innen miljøvennlig energi ved UiS.

Les mer:

Du er kanskje også interessert i:

Illustrasjonsfoto vindmøller, master Energi, miljø og samfunn.

Kilde: CP Publisert 19.06.2020