MENY

Fylkesmannen i Rogaland - helse-, sosial- og barnevernsavdelingen

Gjennom en praksisplass i Fylkesmannens helse-, sosial- og barnevernsavdeling får du jobbe på en arbeidsplass hvor ansvarsområdet er å sikre at helse-, sosial- og barnevernstjenesten i fylket holder høy kvalitet og dekker befolkningens behov.

Helse-, sosial- og barnevernsavdelingens hovedansvarsområder:

  • Gi råd til nasjonale, regionale og lokale myndigheter samt til ansatte i disse tjenestene og fylkets innbyggere.
  • Føre tilsyn med helsepersonell og helse-, sosial og barnevernstjenestene og behandle pasientrettighetsklager og klager etter helse-, sosial- og barnevernsloven.
  • Oppgaver relatert til barnevernsloven og føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner.
  • Økonomisk veiledning og ulike oppdrag relatert til barnefattigdom og hjemløse.
  • Føre tilsyn med hygieniske og helsemessige forhold i petroleumsbransjen.
  • Behandle søknader om dispensasjon og tilbakelevering av førerkort, i saker hvor helsekravene for å ha førerkort ikke oppfylles.

Kilde: Fylkesmannen.no.

Vil du vite mer?

Se Fylkesmannens presentasjon om seg og oppgavene du får som praksisstudent hos dem.

Her finner du mer info om Fylkesmannen i Rogaland og de andre avdelingene hvor du kan søke om praksisplass

Fylkesmannen i Rogalands logo. Her kan du søke om praksisplass.