MENY

Fylkesmannen i Rogaland - samfunns-, beredskaps og kommunalavdelingen

Som praksisstudent i Fylkesmannens samfunns-, beredskaps- og kommunikasjonsavdeling får du jobbe på en arbeidsplass hvor ett av ansvarsområdene er å føre tilsyn med samfunnstrygghet og beredskap i kommunene.

Tilsynet har hjemmel i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Avdelingen undersøker om kommunene i tråd med kravene i lov og forskrift har:

 • en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 • et helhetlig system for kommunens samfunnstrygghets- og beredskapsarbeid
 • en overordnet beredskapsplan
 • gjennomført øvinger
 • et system for opplæring av ansatte
 • evaluert hendelser og øvelser

Avdelingen jobber med oppgaver knyttet til:

 • Kommuneøkonomi
 • samfunnstrygghet og beredskap
 • vergemål
 • klager etter kommuneloven
 • plan- og bygningsloven og navneloven
 • søknader om fri rettshjelp og separasjons- og skilsmissebevillinge
 • saker etter barneloven og forespørsler relatert til adopsjon m.m.

Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelingen skal ivareta oppgaver knyttet til en rekke lover og forskrifter, og har derfor forvaltningsoppgaver fra flere departement og direktorat.

Avdelingen arbeider med individrettet saksbehandling og kommunerettet virksomhet, både som førsteinstans og som klageinstans. En stor del av avdelingens arbeid er ellers tilsyn, råd og veiledning.

Kilde: Fylkesmannen.no.

Vil du vite mer?

Se Fylkesmannens presentasjon om seg og oppgavene du får som praksisstudent hos dem.

Her finner du mer info om Fylkesmannen i Rogaland og de andre avdelingene hvor du kan søke om praksisplass.

Fylkesmannen i Rogalands logo. Her kan du søke om praksisplass.